אבל יחיד

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
אבל יחיד
Title of the book in Latin characters: 
Evel yaḥid
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

זלמן הענא: זלמן הענא.

References: 

ד/א

דובנא מתפלמס עם זלמן הענא בענייני דקדוק.

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקלו
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקלו
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1776
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: יש לציין כי התאריך שמופיע בשער הספר מתייחס לשנת מותו של ר' יעקב עמדן, לא בהכרח לתאריך הדפסת הספר. השנה כפי שהיא מופיעה:
"שנת ואיך אתנחם".

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[4] ד'
Height of book, in cm: 
17
Width of book, in cm: 
10.5
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

אין איורים, אך ישנה מסגרת מקושטת בעמוד השער.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Notes: 

אף כי אין הקדשה, יש לציין כי מטרת הספר היא להוקיר את זכרו של ר' יעקב עמדן, שהלך לעולמו.

Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

בהמשך לשיר הקינה, ישנו גם טקסט שמסביר ענייני דקדוק בנוגע לשיר.
לפני השיר, מסביר דובנא את משקלו. שמו של עמדן באכרוסטיכון.

Topics
Notes: 
קורא "להניח את החרבות". "הזניחו ולא תעלו ולא תילחמו השיבוה אלי תערה... בכו עמי למיתתו ואל תחרישו והילילו ליום צרה ואל תדומו". "נתיב עשה וגם דרך בים החכמה." בנוסף לשיר הקינה, ישנו בעקבותיו דיון על ענייני דיקדוק ומליצה, כולל נימוקים לבחירות שעשה בשימוש המילים. הוא סותר דברים של מדקדקים קודמים, כגון זלמן הענא וכותב: "כל מקום שיצא ר' זלמן הנ"ל או אחרים כמוהו לידון בדבר החדש ולחדש גזיקרו'....ובכח דקדוקם להסירן מגבירות, ולשום תחתיהן אחרות, אין לשמוע אליהם רק להשליכן על פני החוץ והיו לברו." לעומת זאת, משבח את דעותיו של ר' יעקב עמדן באותם נושאים.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Production
Evidence about book production: 

שלמה דובנא מציין בהקדמתו כי היה עסוק בכתיבת תשובה לאגרת מאת ר' עמדן כאשר נודע לו על מותו. בשומעו על כך, "נחם לבי בקרבי ויהי למים ומלאו מתני חלחלה. אמרתי תנחמני ארשי ארשת שפתי בל אמנע... לקונן עליו בקול נהי ויללה".

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 31 V 1493
References and bibliography
Notes: 

נטלי:

IUL

הספרייה הלאומית: R 8= 31 V 1493

עותק נוסף באוסף שלום (גם בספריה הלאומית).
הערה בקטלוג: "כולל שיר מספד מיוסד בל"ד בתים נגד ל"ח ספרים שהדפיס. מהר’ שלמה בהר’ יואל המכונה מהרש"ד."

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author