אהבת ציון

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
אהבת ציון
Title of the book in Latin characters: 
Ahavat Tsiyon
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources not mentioned in the book? 
Yes
New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
References: 

א' יערי, הערות ל"שתי איגרות...", תרביץ כ"ו, עמ' 110 - 112.

Notes: 

כפי שמציין יערי בדבריו על הספר, דובנא לקח את כתב ידו של חמו, המחבר, שהיה דק למדי, והוסיף עליו תוספות רבות, בין היתר כדי להפכו לספר הראוי לבוא בדפוס. הוא הוסיף תיאורים על ערים בהם לא ביקר המחבר המקורי (כגון ירושלים, חברון, שכם ודמשק (מאת הקראי שמואל בן דוד, שהיו ידועים לו מתוך ספרו של הביבליוגרף ג' וולף),ועל טבריה (מאת האנגלי פוקוק, מתוך ספר מסעותיו שנסע בארץ ישראל בשנת 1738 וספרו נדפס בשנת 1745). הוא הוסיף גם על ענייני מצרים, תולדות רודוס ותולדות איטליה - לפי יערי מתוך מגמה משכילית,על מנת להשכיל את העם. (ראו חלון קהל יעד).
התוספות שדובנא הוסיף מסבירות את שינוי הכותרת: מ"ספורי ארץ הגליל" ל"ספורי הארץ הקדושה" או "אהבת ציון".

Name of the old text's author as it appears in the book: 
ר' שמחה מזלאזיץ
General notes: 

יערי נשען על השוואה בין כתב היד של הטקסט המקורי לבין צורתו המודפסת.

Publisher/ Printing press
Format of date: 
don't know
Year of publication as it appears in other sources: 
תקנ
Place of publication as it appears in other sources: 
Editions
Total number of editions: 
ישנן מהדורות מאוחרות יותר
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Fonts: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
סד ד'
Height of book, in cm: 
17
Width of book, in cm: 
10
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Secondary textual models: 
Topics
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בדברי ההקדמה הקצרים מדגיש דובנא כי כוונתו בעריכת הספר ובהדפסתו היתה, בין היתר, המשכילית ובידורית: הוא כותב שהספר יביא תועלת לא רק "לכל הרוצה ללקבוע דירתו שם, וידע עד כמה תכבד עליו העבודה להכין לו צידה לדרך כמבואר בהקדמת המחבר", כי אם גם "תועלת גדול לטרודי הפרנסה יגיעי כח למצוא מרגוע לנפשם בעת נוחם ממלאכתם וימצאו בו קורת רוח ותענוגי נפלא בהוודע להם חידושים רבים אשר לא ידעו תמול שלשום בהצרף להם לשון הצח והמצוחצח אשר בו על כן קורא בו יחיל טובו ויתענג בו ורחב לבו".

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8=44 A 496
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Studies about the book: 

א' יערי, "הערות ל'שתי איגרות מארץ ישראל' לגרשם שלום", תרביץ כ"ו, עמ' 109 - 112.

Notes: 

נטלי:
וינוגרד 1993
הספרייה הלאומית: R 8=44 A 496
הס, שמחה בן יהושע (או שמחה בן יהושע מזאלאזיץ) - חמו של דובנא, הוא המחבר. יערי, א', תרביץ כ"ו עמ' 110 -112, מוכיח כי דובנא הוא המביא לדפוס, וכי הוא הרחיב את הקונטרס הקטן לידי ספר, בין היתר מתוך מגמות משכיליות.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Editor
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Dubno, Salomon
Role in book production: 
Editor
Preface title: 

ספורי ארץ הקדושה