אוצר השרשים ג

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
אוצר השרשים ג: אוצר השרשים חלק שלישי כולל אשכנזית ועברית למצוא איש איש מבוקשו מלה אשכנזית בהעתקת לשון עברית
Title of the book in Latin characters: 
Otsar ha-shorashim 3: Otsar ha-shorashim ḥeleḳ shelishi kolel Ashkenazit ṿe-ʻIvrit li-metso ish ish mevuḳasho milah ashkenazit be-ha-ʻataḳat lashon ʻIvrit
Text is presented as original: 
Yes
Volumes
Number of volumes published: 
3
Number of examined volume: 
3
Names of other published volumes: 

אוצר החלקים חלק א'; אוצר החלקים חלק ב'

Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקסז
Place of publication as it appears in the book: 
Book structure
Number of languages: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Notes: 

המשפט החותם את הספר:
"ותהי השלמתו ח"י אלול תקס"ד יום לדתי לפני מלאת לי ארבעים שנה"

Number of pages in the book: 
קכ' דפים
Height of book, in cm: 
19.5
Width of book, in cm: 
12.5
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

הטיפוגרפיה רציפה - שתי עמודות של טקסט בכל עמוד.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
Yes
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
יוזפא לעווי
German Name: 
יוזפא לעווי
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Notes: 
הספר כולל ערכים הסדורים אלפבייתית מא'-ל' של מילים בגרמנית באותיות עבריות, שלהם מובא פירוש בעברית ומילים נרדפות בעברית.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

ראו חלון "הקדמה"

Catalog numbers
National Library of Israel: 
13901 V 25
Bar-Ilan University Library: 
B43 בן-זאב.או תקס"ז
Tel-Aviv University Library: 
CR 492.42 בן-ז
General Notes: 

בבר אילן ראיתי חלק א' וב' בנפרד, וכרך משותף לשלושת החלקים. בלאומית יש שלושה כרכים נפרדים. כלומר, הספר יצא במקור בשלושה כרכים נפרדים.

References and bibliography
Copy of book used: 

בר אילן
B43 בן-זאב.או תקס"ז

Studies about the book: 

פאהן, ראובן. תרצ"ז 1937. כתבי ראובן פאהן: חלק שני, פרקי השכלה. סטניסלבוב.

Notes: 

טק:

IUL

??- צריך לבדוק איך כרך ג' (תקס"ז) הופיע לפני כרך ב' (תקס"ח).

ספריית אוניברסיטת תל אביב:

CR Rare book collection 492.42 בן-ז

Bibliography of the Hebrew Book

תקס"ז-תקס"ח

Latin Publication Date [1808-1807].

Physical Description 8°

Notes מילון. עברית ואשכנזית באותיות עבריות.
[חלק א]: כולל שרשי הלשון העברית עם פתרון הוראותיהם השונים בשמות בפעלים ובמלות והעתקתם מלשון אל לשון ... מעברית לאשכנזית ומאשכנזית לעברית ... (מן אות אלף עד אות למד). תקס"ז. [16], קפא דף.

חלק ב: כולל עברית ואשכנזית מן אות מ עד אות ת. תקס"ח. רע דף.

חלק ג: כולל אשכנזית ועברית למצוא איש איש מבוקשו מלה אשכנזית בהעתקת לשון עברית ... תקס"ז. קכ דף.
---------------------------------------------------------

Language עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Ben Seew, Juda Löb - בן-זאב, יהודה ליב
Role in book production: 
Author
Preface title: 

"הקדמה", דפים [ג'-ד']: בהקדמה מסביר בן זאב את סיבת חיבור המילון הגרמני-עברי הזה: "לא חברתי החבור הזה לבעלי לשון דוברי צחות וכותבי מליצה, כי המה ימצאו חלקם בחלק הראשון, המתחקה על שרשי לשון עברית, אפס להמון עם, שכותבים שטרי הדיוטות, וכוח להם למצוא מלות כדי ספקם..." (דף [ג'])