אורה ושמחה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
אורה ושמחה: ... לעבודת ימי הפורים ... רוב הדינים השייכים לשני הימים ... דברי תורה להגות בהם ... ושירים
Title of the book in Latin characters: 
Orah ṿe-simḥah: ... la-ʻavodat yeme ha-Purim ... rov ha-dinim ha-shayakhim li-shene ha-yamim ... divre torah lehagot ba-hem ... ṿe-shirim
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in other sources: 
תקמו
Place of publication as it appears in other sources: 
Book structure
Number of pages in the book: 
56 ד' ; 8 (לפי הלאומית העברית)
References and bibliography
Notes: 

טק:

IUL

בלאומית העברית תחת הסיגנטורה: R 0= 23 V 2167

?? - הערה של שמואל: צריך לבדוק אם מדובר בספרות ההשכלה, ואם המחבר יכול להיחשב כמשכיל?

ראיתי את הספר בלאומית ב-20/2/06, באוסף שולם. הספר נדיר ולא ניתן לצילום. הוא עוסק בדיני פורים עבור בני נוער. כולל גם שירת ימה"ב ופיוטים. קשה לדעת אם זה ספר משכילי או לא. ספריו האחרים של פיאצה כולם במיקרופילם, ולא נבדקו עדיין.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Don't know