אורה ושמחה ליהודים

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
אורה ושמחה ליהודים: קול רנה ותודה בבית קדשנו פה ק"ק אשכנזים ... ביום בא לעיר הזאת ... פרינץ אונ' פרינצעס פון אראניע אונ' נאסויא וכו' Vreugde Lof en Dankbaarheyd gecelebreerd by de Hoogduitsche Jooden in der selver synagogue ten dage dat bunne doorluchtige en Koninglyke Hoogheden de Heere Prince en Mevrouwe de Princesse, van Oranje & Nassau. &c. &c. &c. Onse stad met hoogst derselver teegen woordigheyd vereerd hebben
Title of the book in Latin characters: 
Orah ṿe-simḥah la-Yehudim: ḳol rinah ṿe-todah be-vet Ḳodshenu poh ḳ. ḳ. Ashkenazim ... be-yom ba la-ʿir ha-zot ... Prints un. Printses fun Oranya un. Nasoya ṿe-khu. Vreugde Lof en Dankbaarheyd gecelebreerd by de Hoogduitsche Jooden in der selver synagogue ten dage dat bunne doorluchtige en Koninglyke Hoogheden de Heere Prince en Mevrouwe de Princesse, van Oranje & Nassau. &c. &c. &c. Onse stad met hoogst derselver teegen woordigheyd vereerd hebben
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1768
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: @ יפיפית מבני אדם הוצק חן בשפתותיך
על כן ברכך אלהים לעולם

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[26] עמודים
Height of book, in cm: 
19.5
Width of book, in cm: 
12
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
עיטורים בעמודי השער ולצידים קטע טקסט מספר משלי, ושני העמודים האחרונים עיטור של כפות ידים (פרופס)
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Topics: 
Notes: 
בתפילה מופיעים גם קטעים מתוך ספר תהלים
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

אין הפנייה גלוייה לקהל יעד מסויים, אך מעצם השימוש בעברית ובהולנדית והפנייה למלכות עולה כי התפילה נועדה לקהל יהודי ולקהל לא-יהודי גם יחד

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 35 V 3487
Tel-Aviv University Library: 
(חלק עברי בלבד) מהלמן:ויל (תפל) 296.3197
References and bibliography
Copy of book used: 

R 8= 35 V 3487

Notes: 

טק:

Bibliography of the Hebrew Book

ראיתי עותק של המהדורה העברית בלבד במהלמן במרץ 07.

296.3197 ויל (תפל).

אין שום קישור לענייני השכלה בספר זה, אלא רק דברי הלל ותשבוחות לווילהלם החמישי, נסיך אוראנג' ונאסאו ולאישתו. צריך לבדוק גם את הנוסח של הולנדית-עברית זה מול זה - יתכן שבנוסח זה יש ערכים משכיליים.

ורשומות ההערות:

תאריך ההוצאה בגימטריה:

בשנת יפיפית מבני אדם הוצק' ח'ן בשפת'ותיך' על כן ברכך אלהים לעולם

שער-נוסף: de by gecelebreerd Dankbaarheyd en Lof ,Vreugde
Hoogduitsche Jooden, in der selver Synagogue ten dage dat hunne Doorluchtige en Koninglyke Hoogheden de Heere Prince [Willem V] en Mevrouwe de Princesse [Sophia Frederica Wilhelmina] van Oranje & Nassau ...
Onse Stad met hoogt derselver teegen woordigheyd vereerd hebben.

עברית והולאנדית, עמוד מול עמוד. נדפסה גם מהדורה בעברית בלבד.

דף [2,ב-5,א], פיוט, פותח: עת הזמר הגיע, ביום חדות נפשנו.

דף [10,ב-12,ב]: תפלה, פותחת: מה יקר חסדך אלהים ומה רב טובך אשר הטבת עמנו.

ראינו גם טופס שנדפס על בד משי.

Added personal author [ווילם החמישי, נסיך אוראנג' ונאסאו (אודות)]

Added uniform title [תפילות. ארעיות]

Additional Personal Name Willem V

Sophia Frederica Wilhelmina

ווילים החמישי

צופיה פרידיריקא וילהלמינא

Language עברית

טקסט פטריוטי

הולנדית

Book producers
Name: 
אנונימי
Role(s) in book creation: 
Don't know