אור טוב

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
אור טוב
Title of the book in Latin characters: 
Or ṭov
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in other sources: 
1796
Place of publication as it appears in other sources: 
References and bibliography
Notes: 

טק:

Shavit und Ewers 1996

להעביר לחלונית "מהדורה חדשה" ל"שם מחבר הטקסט הישן":

Abudiente, Jehuda

הערות של פיינר:

"אור טוב" – ראי אצל וינוגרד תחת ונציה, מס' 2100.??

Book producers
Name: 
אנונימי
Role(s) in book creation: 
Don't know