אור לוסטרו

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
אור לוסטרו: לחנוך בהם הנערים, בלשון לעז
Title of the book in Latin characters: 
Or lusṭro: la-ḥanokh ba-hem ha-neʻarim, bi-leshon laʻaz
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in other sources: 
תקלח
Place of publication as it appears in other sources: 
Book structure
Number of pages in the book: 
8 ד' (Bibliography of the Hebrew Book)
References and bibliography
Notes: 

טק:

UIL

בלאומית העברית תחת סיגנטורה:

R 0= 37 A 2103

מהדורה חדשה של טקסט ישן:

הספר יצא גם לפני תקופת המחקר - ב-1749, וגם הוא נמצא בלאומית. כדאי להשוות ולראות האם יצא באופן משכילי וחדש בתקופת המחקר.??

Bibliography of the Hebrew Book , ורשומות ההערות:

לחנוך בהם הנערים, בלשון לעז [איטלקית באותיות עבריות]...

Printer חש"מ

Notes פועל הדפוס: יצחק לוצאטו מע' [סאן] דניאל.

על פי "דבר טוב", ויניציאה שמ"ח.

עברית

איטלקית באותיות עבריות

Book producers
Role(s) in book creation: 
Don't know