איש עניו

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
איש עניו
Title of the book in Latin characters: 
Ish ʿanaṿ
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in other sources: 
תקנד
Place of publication as it appears in other sources: 
Book structure
Number of pages in the book: 
[2] ד'
References and bibliography
Notes: 

נטלי:

הספרייה הלאומית: R 8= 37 A 1943, R 8= 75 A 521

יש להחליט האם שייך לספריית ההשכלה.

לפי הקטלוג, החיבור הינו: "דברי סנגוריה על הספר "בשמים ראש" שהוציא לאור בנו ר’ שאול ועדות שהספר היה בידו בכ"י לפני ההדפסה. חתום הק’ צבי הירש."

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author