אלה בני הנעורים

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
אלה בני הנעורים
Title of the book in Latin characters: 
Eleh bene ha-neʻurim
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1766
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

בעותק שנבדק (ת"א), בכריכה צוין שנת 1757. אך בתוך הספר, בעמוד השער, נרשם:
M DCC LXVI

נוסח כתיבת התאריך: M DCC LXVI

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
Yes
Number of pages in the book: 
xi ע', [1] ע', 87 ע'
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

חלק הארי של הטקסטים: בעברית.
אך שיר אחד מופיע גם בתרגום לאיטלקית.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Secondary textual models: 
Topics
Notes: 
שירים שונים: "החקים והמשפטים אשר יעשה אותם האדם וחי בהם" "על בחורי חמד לבושי מכלול העוזבים ארחות יושר" "קול חתן" "וקול כלה" "ביום הבכוררים, בהקריב ספר התורה מנחה חדשה לי"י" "על הרופא הנופל שדוד ברשת האהבה" וכו'.
Catalog numbers
National Library of Israel: 
R FR 567
Tel-Aviv University Library: 
לוצ 892.412 - אוסף יפה
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק באוניברסיטת תל אביב.

Notes: 

נטלי:

לחובר, תולדות הספרות העברית החדשה, I, עמ' 106

קלוזנר 1930

וינוגרד 1993

Bibliography of the Hebrew Book

ספרייה לאומית: R FR 567.

ישנו עותק גם בספריית תל אביב.

לפי לחובר: ההוצאה הראשונה במספר של מאה אכסמפלרים נדפסה בלונדון בשנת תקכ"ח, בשנת תק"ן יצאו לאור בברלין בהוצאה גרועה ומשובשה בשם "קול שחל", ע"י יצחק סטנוב, וההוצאה האחרונה ע"פ דפוס לונדון, בהוספת שיר אחד... בוינה תקצ"ט.

מספרי העמודים ע"פ וינוגרד.

שם ההוצאה ע"פ וינוגרד: ריצרדסון-קלרק.

שנת ההוצאה: קלוזנר מוסר תקכ"ח (1768), אך מציין כי פרידברג בבית עקד ספרים מוסר "לונדון תקכ"ו". אך קלוזנר מוסיף: ישנה השערה כי מהדורת 1768 היא השניה, וכי הראשונה היתה ב- 1766 (עמ' 296- 297).

שם ההוצאה ע"פ "ביבליוגרפיה..."

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author