אלה דברי הברית

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
אלה דברי הברית: החקים והמשפטים
Title of the book in Latin characters: 
Eleh divre ha-berit: ha-ḥoḳim ṿeha-mishpaṭim
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in other sources: 
תקנח
Place of publication as it appears in other sources: 
Book structure
Number of pages in the book: 
[1] ע'
References and bibliography
Notes: 

נטלי:

וינוגרד תשנ"ד

IUL

הספרייה הלאומית: 150L2002

לפי וינוגרד: "אמנה חברתית".

מוזכר פרסום נוסף בעל תכונות דומות: "דברי הברית" (גם עלון), ולצדו רשום: "חוקת הולנד?".

הערה בקטלוג: "עקרונות חרות האדם כפי שקבלו עליהם נציגי הפרובינציות המאוחדות בהולנד, בשנת 1795, בעקבות הכיבוש הצרפתי."

Book producers
Name: 
אנונימי
Role(s) in book creation: 
Author