אל ראשי עם קדש בני ישראל

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
אל ראשי עם קדש בני ישראל: יושבי צרפת ואיטאליא
Title of the book in Latin characters: 
El rashe ʻam ḳodesh bene Yisraʼel: yoshve Tsarfat ṿe-Iṭaliya
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in other sources: 
תקסז
Place of publication as it appears in other sources: 
Book structure
Number of pages in the book: 
[3] ע' (על פי העברית הלאומית)
References and bibliography
Notes: 

טק:

IUL

בספרייה לאומית תחת סיגנטורה:

R 4=41 A 598

ורשומה ההערה:

חמו"ל

Bibliography of the Hebrew Book:

בלי שער. בראש העמ' הראשון: "פאריס יום שנכפל בו כי טוב לסדר והיה ברכה, ט לחדש מרחשון...".

קריאה לקהילות ישראל "להפיל תחנתנו לפני ה'... לטובת ולשלום... הקיסר".

בעמ' [3] חתומים 19 אישים, הראשון: ר' יוסף דוד זינצהיים.

[נאפוליון הראשון בונאפארטה, קיסר צרפת (אודות)]

עברית

Book producers
Name: 
אנונימי
Role(s) in book creation: 
Author