אמירה נעימה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
אמירה נעימה
Title of the book in Latin characters: 
Amirah neʿimah
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Place of publication as it appears in the book: 
Year of publication as it appears in other sources: 
תקסה
References: 

קטלוג ממוחשב

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[17], 47 ע'
Height of book, in cm: 
23
Width of book, in cm: 
18.5
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

מבנה הספר לא ברור לפי העותק שנבדק. מספרי העמודים מתחילים רק בעמוד 17 [דומה כי חסרים עמודים 15-16]. הספר מתחיל בצד ימין עם העברית, עמ' 17 מתחיל מאמצע משפט בגרמנית, מצד שמאל. (בקטלוג הממוחשב צוין כי חסרים עמ' 1-16 "בחלק הלועזי". כמו כן, יש מעין עמודי שער נוספים באמצע הספר:
"מזמור לתודה על יום הרנה והחדוה ביות בתוך חומותינו אדונינו... נאפאלעאן באנעפארט..."

"Hymne/ Dank- Lob- und Freudengesang..."

אך לפי מספר העמודים נראה כי הכל הודפס יחד.

הטקסט מופיע בשלוש שפות: המקור העברי ותרגומים לצרפתית וגרמנית.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

דרשה ותפילה פטריוטיות.

Target audience
Target audience
Notes on target audience: 

הרב פונה לכל אורך הטקסט אל "אחי וריעי".

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 4= 75 A 396
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

וינוגרד 1993

IUL

ספרייה לאומית: R 4= 75 A 396

בקטלוג צוין: "עמודים [12-17] כוללים : מזמור לתודה ... בהיות בתוך חומותינו ... הקייסר נאפאלעאן באנעפארט ... חברו מוהר"ר הירץ שייאר ... עם שער מיוחד."

"ספירת העמודים האחרונה כוללת תרגום לצרפתית ולגרמנית, עמוד מול עמוד, עם שער חלקי לחיבור השני."

"חסרים ע’ 1-16 מן החלק הלועזי, ובהם שער החיבור הראשון."

ייתכן היא שיאר, אברהם, היה בנו של "ר' דוד טעבעלי". בספר "תורי זהב" שחיבר שיאר נרשם בכותרת: "חיברו הרב ... הירץ אברהם נפתלי שייאר ... בן הרב ... דוד טעבלה"

הוחלט: שייך (כי כולל תרגום לגרמנית וצרפתית).

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Role(s) in book creation: 
Translator