אשכר אקריב

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
אשכר אקריב
Title of the book in Latin characters: 
Eshkar aḳriv
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in other sources: 
תקסו
Place of publication as it appears in other sources: 
Book structure
Number of pages in the book: 
[6] ד'
References and bibliography
Notes: 

נטלי:

וינוגרד 1993

IUL

הספרייה הלאומית: R 31 V 1393

לפי הקטלוג: "שיר ליום מלאת שמונים שנה לאבי המחבר"

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author