בית האוסף

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
בית האוסף Beth Haossef, enthaltend verschiedene gramatikalische und philologische Untersuchungen in der hebraischen Sprache von Salomo Lövisohn
Title of the book in Latin characters: 
Bet ha-osef Beth Haossef, enthaltend verschiedene gramatikalische und philologische Untersuchungen in der hebraischen Sprache von Salomo Lövisohn
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
1812
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
כד ד', [1] עמ'
Height of book, in cm: 
18
Width of book, in cm: 
10
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Notes: 
המחבר משווה בין השפה העברית לשפות אחרות: צרפתית, איטלקית ואנגלית. לאורך הטקסט הוא דן בשמות עצם שונים בעברית, כלומר, זהו ספר העוסק במבנה הלקסיקאלי של העברית.
Target audience
Book's reception in its time
Censorship: 

חותמת הצנזורה מופיעה על גבי שער הספר

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R /46 A 1351
Tel-Aviv University Library: 
492.45 לוי CT
References and bibliography
Copy of book used: 

ספריית אוניברסיטת ת"א CT
492.45 לוי

Notes: 

טק:

IUL

בספריית אוניברסיטת בן-גוריון תחת סיגנטורה:

PJ 4543.L472 1812

Bibliography of the Hebrew Book:

כד דף. 8°.

Notes דף יט,ב - כד: "מה היא לשון המשנה? ומאין תוצאותיה?" הוא הוא "מאמר על דקדוק לשון המשנה" שנדפס בראש משניות, סדר זרעים, ווין 1815.

נכלל בתוך: מחקרי לשון. עיין להלן.

עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Notes: 

דפים ב'-ד': דיון על מבנה שם עצם פרטי וכללי בעברית, והשוואה שלה לשפות אירופאיות מודרניות אחרות