בית הספר ב

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
בית הספר ב
Title of the book in Latin characters: 
Bet ha-sefer 2
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

וייזל, נפתלי הרץ: לא ידוע.

References: 

הקדמת המחבר (עמ' 3,מספור שלי)

Volumes
Number of volumes published: 
2
Number of examined volume: 
2
Names of other published volumes: 

מסלת הלמוד

Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקסו
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1806
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

בהקדמה (עמ' 5, מספור שלי) בן-זאב מציין את סיפרו תלמוד לשון עברי - יש להעביר לשדה המתאים, לאחר שאיילה תכין אותו

Editions
Total number of editions: 
12
Last known edition: 
1874, (א'+ב') למברג
References: 

IUL

Year of edition: 
תקס"ו
City of edition: 
Changes in this edition: 
(חלק א'+ב')
References: 
IUL
Year of edition: 
תקס"ט
City of edition: 
Changes in this edition: 
(א'+ב')
References: 
IUL
Year of edition: 
תקע"א
City of edition: 
Changes in this edition: 
(חלק א'+ב')
References: 
IUL
Year of edition: 
1816
City of edition: 
Changes in this edition: 
(חלק א'+ב')
References: 
IUL
Year of edition: 
1820
City of edition: 
Changes in this edition: 
(חלק א'+ב')
References: 
IUL
Year of edition: 
1827
City of edition: 
Changes in this edition: 
(חלק א'+ב', נדפס פעם שביעית)
References: 
IUL
Year of edition: 
1836
City of edition: 
Changes in this edition: 
(חלק א'+ב')
References: 
IUL
Year of edition: 
1842
City of edition: 
Changes in this edition: 
(א'+ב', עברית וגרמנית. תרגום: מענדל בר"י שטערן)
References: 
IUL
Year of edition: 
1849
City of edition: 
Changes in this edition: 
(חלק א'+ב')
References: 
IUL
Year of edition: 
1851
City of edition: 
Changes in this edition: 
[שכתוב והרחבה ישראל (איזידאר) בוש. כולל חלק מלימודי המישרים]
References: 
IUL
Year of edition: 
1874
City of edition: 
Changes in this edition: 
(א'+ב', עם תרגום חלקי לגרמנית באותיות פאפירנא. הוצאה רביעית עם תיקונים והוספות רבות)
References: 
IUL
Year of edition: 
1883
City of edition: 
Changes in this edition: 
(חלק א'+ב')
References: 
IUL
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Notes: 

בן-זאב חתם את הספר בשיר קצר לו קרא "למבקרים ספרי":
אם לשון מחרף תשכך,
הרגיע! ובזה תשך רוחך,
כי אין זאת הפרי הגרועה,
אשר תמץ (תמוץ, ט.ק.) בה פי הצרעה

Is there a table of contents? 
No
Notes: 

בעמ' 6-5 (מיספור שלי) בהקדמת המחבר מתוארים חלקיו של הספר.

(תיאור שלי) הספר מחולק ל-6 פרקים:

1. שירים (עמ' 9-70)

2. דברי חכמים: פתגמי התלמודים
(עמ' 71-73)

3. חכמי יון (עמ' 74-103 - עוד על כך באצבע חלונית "נושאים")

4. אמרי בינה (עמ' 104-154)

5. דעת ומזמה (עמ' 155-156. פתגמים עם מוסר השכל)

6. מכתמים (עמ' 157-160)

Number of pages in the book: 
[6 עמ'] 160 עמ'
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

הפרק "אמרי בינה" (עמ' 154-104) הוא דו-לשוני, עברית-גרמנית, בטיפוגרפיה מקבילה

Textual models
Topics
Notes: 
בפרק הראשון כלול סעיף העוסק ב"ששת ימי הבריאה" (עמ' 20-22). בפרק השלישי העוסק בחכמי יוון, מובאים סיפוריהם של האישים הבאים: טאלי, סולון, פיטאק, ביאס, חילא, קליבולו, אנחרזי, הירקליט, ענקסיגור, דימוקריט, סוקרט, פלטו, אנטיסטין, אריסטפו, אריסטוטליס, סינוקרט, דיוגינוס, קרטיס, פירו, ביאן, אפיקורוס, צינו
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

בפתח הקדמת המחבר, מצויין כי חלק ב' של המקראה נועד לנערים מבוגרים יותר, מאשר אלה להם יועד חלק א' של המקראה (הקדמת המחבר, עמ' 1, מספור שלי)

Catalog numbers
British Library: 
58JY6
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

קוגמן 2000; קלוזנר 1930;

Copy of book used: 

המוזיאון הבריטי 58JY6

Studies about the book: 

פאהן, ראובן. תרצ"ז 1937. כתבי ראובן פאהן: חלק שני, פרקי השכלה. סטניסלבוב.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Writer of preface: 
Ben Seew, Juda Löb - בן-זאב, יהודה ליב
Preface title: 

הקדמה

Notes: 

בן-זאב מציג את למודי המישרים כחלק ב' של מסלת הלמוד וכספר משלים לו שנועד לנערים, בעוד החלק הראשון נועד לילדים קטנים יותר. מטרת הספר לדבריו היא להכשיר את נפש הנער לחכמה ולמוסר: להתנהגות מוסרית, לידע, וליריאת ה'. המחבר פונה למורי התלמידים וטעון כי עדיף לחנך את הנער על ידי דברים שימשכו את ליבו: א) מליצה - ולכן שילב בחיבורו שירים. והוא מציין את וייזל, נפתלי הרץ וטוען שהוא הולך בדרכו ביחס לערך החינוכי של השיר; ב) משלים; ג) סיפורי חכמים.