בנות השיר

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
בנות השיר
Title of the book in Latin characters: 
Banot ha-shir
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקסא
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1801
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Editions
Total number of editions: 
1
Last known edition: 
תקסא, ברלין, חברת חינוך נערים
References: 

ULS

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
Yes
Notes: 

"על השגיונות" (2 עמודים אחרונים): לוח הטעויות וההשמטות שבספר, ושיר בן 7 שורות על נושא זה.

Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[2] א-סד ד' [1]
Height of book, in cm: 
19
Width of book, in cm: 
10.5
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
Yes
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
יחיאל מיכל פרענקעל ענדר
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוסף יוזפא לו האל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
מנחם מן
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
צבי הירש
German Name: 
צבי הירש
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
Tel-Aviv University Library: 
Univ. Tel Aviv, Slg. Jaffe ריז892.412
References and bibliography
Copy of book used: 

Univ. Tel Aviv, Slg. Jaffe
ריז892.412

Notes: 

מצויין ב:
Bibliography of the Hebrew Book

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Riess, Nathan - ריז, נתן
Role in book production: 
Author
Preface title: 

קול תחת הקדמה

Number: 
2
Writer of preface: 
אנונימי
Preface title: 

נפתלי בראש משיב נפש לשון עבר