בריב שטעללר אדער פתשגן הכתב

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
בריב שטעללר אדער פתשגן הכתב
Title of the book in Latin characters: 
Briv shteller oder patshegen ha-ketav
Text is presented as a translation? 
Yes
Volumes
Number of volumes published: 
1
Number of examined volume: 
1
Names of planned volumes that were not published: 

ככל הידוע, לא יצאו כרכים נוספים

Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
תקמט
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקמט
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern and non-modern
Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
כ' דפים, [1] עמ'
Height of book, in cm: 
16
Width of book, in cm: 
10
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
General notes: 

על שער הספר נרשמו תשבוחות למלך פרוסיה פרידריך וילהם

Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
References and bibliography
Copy of book used: 

הלאומית העברית:

R8 88 A 514

Notes: 

טק:

Shavit und Ewers 1996

בלאומית העברית תחת סיגנטורה:

R 8= 75 A 1888

ראיתי את הספר ב-11/1/07.

מכתב מא' הוא פניה של אב לבנו שלא ילך בדרך הרעה, ויזנח את לימודי התורה לטובת לימוד חכמות חיצוניות= מדעים

Bibliography of the Hebrew Book:

באשוויץ, צבי הירש בן מאיר להצגת פרטי המחבר

Title בריב שטעללער

Added title פתשגן הכתב

Hebrew subtitle and description אדער פתשגן הכתב לחינוך נערים. מיוסד על דרכי הלשון והמליצה, והוא מחברת מכתבים שונים בלשון הקודש עם ההעתק ללשון אשכנז [יהודית-גרמנית באותיות צו"ר] ... ועוד מכתבים מדברים בענייני המוסר והתוכחה מאב אל בנו ומאיש אל רעהו, ועם חתימת
המחברת יבואו על הסדר וועקסעל אונד פראכט בריבען. כל אלה חוברו יחדיו מאת המדפיס כהר"ר צבי הירש בהר"ר מאיר ז"ל ...

Place Of Publication פ"פ דאדר,

Place (standardized) פרנקפורט דאודר

Frankfort on the Oder

Printer דפוס אלמנת גרילא,

Hebrew Publication Date תקמ"ט

Latin Publication Date [1789].

Physical Description [24] דף. 8°.

Notes מו איגרות.

בראשי הדפים [20-4]: פתשגן הכתב.

איגרון.

Language עברית

יידיש

מהדורות נוספות:

בספרייה לאומית:

פראנקפורט דאדר : דפוס פרופ' עלסנער, תקנ"ב, 28 ד', S 35 V 2556

פ"פ דאדר : דאקטאר ופרו"פ עלסנער, תק"ס, 24 ד', R 8= 35 V 2557

פ"פ דאדר : דפוס עלסנער, תקס"ב, 20, [4] דף, 36A2051

פ"פ דאדר : דפוס עלסנער, תקס"ד, כד, [4] ד' , S 53 A 36

Book producers
Prefaces
Notes: 

הספר פותח ב"דרכי מלאכת הכתיבה" שבו מתאר את דרך לימוד התלמיד את הכתיבה ("מאן מוס דען אנפעגער גווענען דאש פאפיהר גראדע פאר זיך צו האבן, דיא פפעדרער איבר דען שניט צווישטען דריי פינגער צו האלטען,...) עמ' [1].

בסעיף השני בספר "סדר האגרת" (עמ' [2-5]) מציג המחבר את מבנה האגרת ומוסיף פתיחות מתאימות למכתב הפונה לאב, אם, סבא, סבתא, בן, בת, מורה, גיס, גיסה וכד'.