ברכת פועלים

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ברכת פועלים
Title of the book in Latin characters: 
Birkat poʿalim
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1787
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקמז
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

התאריך כפי שמופיע בעמוד השער:

ערב ר"ה שנת תקמ"ח לפ"ק

Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[2] ד'
Height of book, in cm: 
20
Width of book, in cm: 
16
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

עיטור בעמוד הראשון.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
Yes
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Notes: 
בשני עמודיו, החיבור מדגיש את פועלו של איצק בן דניאל יפה, את קשריו עם מלך ושרים והתועלת המופקת לעם כולו מכך, תרומתו להקמת בית חינוך נערים, וכו'. גם את פועלו של דוד פרידלענדר "לעשות טובה לישראל". הפועלים מברכים את שניהם לכבוד השנה החדשה.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

ייתכן כי הברכה היתה מיועדת קהל מצומצם ביותר - פרנסי הקהילה ומנהיגיה - או לקהל רחב יותר - כדי להלל את מעשיהם של האישים, הזוכים לתשבוחות.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 4= 88 A 607
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

פיינר תשס"ב, IUL

הביבליוגרפיה של הספר העברי.

עותק בספריה הלאומית: R 4= 88 A 607

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author