בת יפתח

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
בת יפתח: מליצה נאה כולל תוכחת מוסר השכל לשיר בשירים
Title of the book in Latin characters: 
Bat Yiftaḥ: melitsah naʻeh kolel tokhaḥat musar haskel le-shir be-shirim
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקסה
Place of publication as it appears in the book: 
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
ל' דפים, [1]
Height of book, in cm: 
15.5
Width of book, in cm: 
10.5
General Notes: 

מילים בודדות בגרמנית-גותית מופיעות בעמוד השער: מקום ההוצאה ושם בית הדפוס

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Notes: 

חלק מן הדברים שאומרות הדמויות במחזה מובאים בצורת שירים מליציים

Topics
Topics: 
Notes: 
המחבר טוען בהקדמה כי סיפור בת-יפתח הוא סיפור נשכח, ומטרתו לגאול אותו משכחתו. לטענתו, מדובר בסיפור מוסרי, והוא בנה סביבו סיפור בדיוני והניח דברים בפי הדמויות.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

בהקדמה רושם המחבר:
"...לעשות חבור קטן מזה, ללמוד וללמד מתוכו מוסר השכל ומליצה וחידות, לבחורי חמד ואנשים כערכי..." [דף ד']

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 31 V 1707
Bar-Ilan University Library: 
C2 נימ.בת תקס"ה
References and bibliography
Copy of book used: 

לאומית
S 31 V 1707
(אכס 2)

Studies about the book: 

זהר, נעמי. תשס"א. באור חדש: עיונים במחזה העברי המקראי בתקופת ההשכלה, רמת גן. (פרק ג' אף כולל מהדורה מוערת של המחזה).

Notes: 

טק:
Shavit und Ewers 1996

IUL
בלאומית העברית תחת הסיגנטורה:
S 31 V 1707
ראיתי בלאומית ב-20/2/06. ספר משכילי = הושאר לצילום.

Bibliography of the Hebrew Book

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author