גן נעול ב

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
גן נעול ב: לבנון שם הכולל לענינים המחוברים לברר וללבן יסודות ושרשי לשון הקדש משליו ומליצותיו
Title of the book in Latin characters: 
Gan naʻul 2: Levanon shem ha-kolel la-ʻinyanim ha-meḥubarim le-varer ule-laven yesodot ṿe-shorshe leshon ha-ḳodesh meshalaṿ u-melitsotaṿ
Text is presented as original: 
Yes
Volumes
Number of volumes published: 
2
Number of examined volume: 
2
Names of other published volumes: 

גן נעול - חלק א'

Names of planned volumes that were not published: 

גן נעול - חלק ג'

Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקכו
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: בשנת כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים לפ"ק

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Fonts: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
טז, קנב ד' כולל שער
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Notes: 

ההסכמות נמצאות בחלקו הראשון של הספר.

Are there recommendations? 
Yes
Notes: 

בלינפנטי כתב שיר ברכה לכבוד וייזל וספרו.

Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
בלינפנטי, יצחק
German Name: 
Belinfante, Isaac
Description of mentionee: 
Textual models
Secondary textual models: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בפתיחת הקדמתו: "וידעתי גם אני כי כמקרה אשר קרה לכלל הספרים אשר חוברו מלפנים יקרה גם לספר הזה. עדן לא חובר ספר אשר מצא חן בעיני ההמון כלו... גם אם תהיינה כל דברי ספרו אמת ויסודותיו אמונה ומחקריו הולכים מישרים הנה תהיה מלאכתו בזויה בעיני בוזי אמת... וכן לא ינצל מכת האוילים בוזי חכמה... וכן לא ינצל מלעגת הלצים ומדברי הכסילים... וכן לא ינצל מכת המקנאים ומטילים דופי על דבריו מחמת קנאה או שנאה ואפילו משפת אנשים טובים לא ינצל שלא יחלקו על דבריו בעבור אחד מן הטעמים הנ"ל אלא לפי שאינן מורגלים בלמודים כאלה ואינן מתקבלים על דעתם כי אין אדם לומד אלא מה שלבו חפץ בו. וכן כל כיוצא בזה מן הכתות השולחים יד בספרי המחברים יהיה מי שיהיה ומי שכונתו רצויה לא ישת לב לדבריהם..."

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 25 V 14242
Tel-Aviv University Library: 
492.44ויז-CT
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

צולם ע"י אורית, 5.06.

וינוגרד 1993

דפוס לפי וינוגרד: "בני שלמה פרופס"

"לבנון": ספרייה לאומית: S 25 V 14242

תל אביב (שני כרכים תחת אותה סיגנטורה): 492.44ויז - CT ומהלמן
מתוך ה- IUL לא ברור כמה כרכים יצאו לפועל ותחת איזו כותרת בדיוק. יש לבדוק בספרות משנית (קלוזנר וכו'). דומה כי שני החלקים (בתים) שאכן ראו אור (תוכננו יותר), פורסמו בשני בתי דפוס שונים.
לשקול החלפת הכותרת מ"גן נעול" ל"לבנון".

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Wessely, Hartwig - וייזל, נפתלי הרץ
Role in book production: 
Author
Preface title: 

פתיחת המחבר השניה ויקרא את שמה כשם הפתיחה הראשונה מבוא הגן

Notes: 

פתיחת המחבר השניה - הראשונה: בספר הראשון.