דברי שלום ואמת א

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
דברי שלום ואמת א
Title of the book in Latin characters: 
Divre shalom ṿe-emet 1
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

יוזף השני, כתב הסובלנות.

References: 

פרק ח'

Quotes from Jewish sources: 

חז"ל

תנ"ך

וייזל מצטט מחז"ל כדי להוכיח את קדימותה של דרך ארץ על פני התורה. (למשל: עמ' [3])

Volumes
Number of volumes published: 
4
Number of examined volume: 
1
Names of other published volumes: 

רב טוב לבית ישראל; עין משפט; רחובות

Part of a series of books? : 
Yes
Publisher/ Printing press
Format of date: 
don't know
Year of publication as it appears in other sources: 
1782
Hebrew year of publication as it appears in other sources: 
תקמב
Place of publication as it appears in other sources: 
References: 

פיינר, מהפכת הנאורות, עמ' 113

Editions
References: 

בית עקד ספרים

Year of edition: 
תקמ"ב
City of edition: 
Year of edition: 
תקפ"ז
City of edition: 
Changes in this edition: 
במהדורת וינה צורף גם מאמר חקור דין.
Year of edition: 
תרמ"ו
City of edition: 
Changes in this edition: 
מהדורת ורשה כוללת את תולדות המחבר.
References: 
בית עקד ספרים
Translations
Language : 
Year: 
1783
City: 
References: 
הספר תורגם לאיטלקית ע"י אליהו מורפורגו זמן קצר לאחר פרסומו: Traduzione di Elia Morpurgo de' Discorsi ebraici di tolleranza e felicità diretti de Naftali Herz Weisel agli ebrei dimoranti ne' domini dell'Augustissimo Imperadore Giuseppe II, il Giusto.
Language : 
Language : 
Language : 
Year: 
1790
City: 
References: 
Instruction salutaire adressée aux communautés juives de l'Empire, par le célèbre Hartwic Weisly, juif de Berlin, traduite en françois en l'année 1782. Nouvelle édition augmentée de notes, d'une lettre à M. l'abbé Maury, député à l'Assemblée nationale, par l'éditeur [ : Isaac Berr], et de la réponse de M. l'abbé Maury, Paris.
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Fonts: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[34] ע'
Height of book, in cm: 
15
Width of book, in cm: 
9
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there rabbinical approbations? 
No
Notes: 

אין בספר זה הסכמות. אולם בחלקים הבאים של "דברי שלום ואמת" ישנו נסיון לספק מעין הסכמות לספר. כך בספר השלישי, "עין משפט", הכולל מכתבים על הספר מאת רבני איטליה, ובספר הרביעי, "רחובות", המדגיש את מעמדם של אותם רבנים.

Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Secondary textual models: 
Topics
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

וייזל פונה אל "אחי ורבותי" בעקבות כתב הסובלנות של יוזף השני, אשר "צוה ליהודים להקים מדרשות ללמד בהן ילדי ישראל את הלשון האשכנזי על בוריה" (כדברי וייזל), ועודד אותם "ליסד מדרשות ולתקן כל התיקונים הצריכין לענין זה" (עמ' [30], פרק ח').
לאחר שהוא מחלק עצות מעשיות, כותב וייזל: "ועוד יש כמה דברים וענינם שצריכין אנשים כמוכם להשגיח עליהן, אך ידעתי שתשגיחו על הכל בבינת לבבכם, ואולם האגרת הזאת היוצאת ראשונה, איננה רק מזכרת אהבה וחבה, בעבור מקצת מן ההמון שאינן מבינים עיקרי הדברים לשפוט מה הוא טוב באמת ומהו רע כפי האמת, ללמדם ולהורותם תכלית המעשים האלו שגזר עליהן המושל החכם הקיסר יר"ה, ולהודיעם שהוא לטוב להם ולבניהם לעולם, הן להצלחה הזמנית, הן להצלחה הנצחית, אבל לא כתבתיו לחכמים ולנבונים הנמצאים בכס המבינים מדעתם יותר מאשר אוכל להודיעם.
ועתה אחי ורבותי ראשי הדור הזה וקציניו, אם אתם תמלאו את ידכם לתקן הדבר על אופניו כמצות המושל הטוב יר"ה, תתנו עליכם ברכה..." (עמ' [33], פרק ח')

Book's reception in its time
Contemporary references to the book: 

דברי שלום ואמת זכה כמובן להתייחסות נרחבת. דוגמא אחת: ספרו של ר' שאול ברלין כתב יושר נכתב בעקבותיו ומתייחס אליו בצורה נרחבת.

Contemporary disputes about the book: 

בעקבות דברי שלום ואמת קמה "מלחמת תרבות" בקרב יהדות אשכנז. פיינר, מהפכת הנאורות, עמ' 113 והלאה; 165 והלאה.
גם השלטונות נטלו חלק בויכוח סביב הספר. שר ההשכלה הפרוסי צדליץ התעניין בפרשה (פיינר, שם, עמ' 167).
בויכוחים סביב הספר היו מעורבים גם אינטלקטואלים לא יהודים. כך למשל אוגוסט קראנץ (פיינר, שם, עמ' 178 והלאה).

Bans: 

הרב יחזקאל לנדאו מפראג קרא לנדות את וייזל, מיד לאחר פרסום חיבורו, ופעל לגיוס הרבנים למאבקו בוייזל. (פיינר, מהפכת הנאורות, עמ' 114-115, 165)

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 0= 69 A 204
Bar-Ilan University Library: 
C2 ויז.דב תקמ"ב
Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Role(s) in book creation: 
Translator
Role(s) in book creation: 
Translator