דברי שלום ואמת ד

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
דברי שלום ואמת ד
Title of the book in Latin characters: 
Divre shalom ṿe-emet 4
Text is presented as original: 
Yes
Volumes
Number of volumes published: 
4
Number of examined volume: 
4
Names of other published volumes: 

דברי שלום ואמת; רב טוב לבית ישראל; עין משפט

Part of a series of books? : 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמה
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1785
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: התאריך אינו מופיע בעמוד השער אלא רק בסוף הספר. הספר חתום בתאריך "כ"ב סיון תקמ"ה".

Editions
Total number of editions: 
3
References: 

בית עקד ספרים

Year of edition: 
תקמ"ה
City of edition: 
References: 
בית עקד ספרים
Year of edition: 
תקפ"ז
City of edition: 
Year of edition: 
תרמ"ו
City of edition: 
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
Yes
Notes: 

בסוף הספר ישנו "מפתח" המפרט את תוכנם של כ' הפרקים.

Number of pages in the book: 
עו ד'
Height of book, in cm: 
15
Width of book, in cm: 
9
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Textual models
Secondary textual models: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בדברי הפתיחה לספר פונה וייזל אל "מורי ואחי" ("שמעוני עוד מורי ואחי") ומרמז על קהל היעד שלו בספר זה: "אילו היה מגמתי לבד להצדיק את נפשי, ולהראות כי רבים אתי מחכמי ישראל, לא הייתי צריך להוסיף עוד דבר על המדובר במכתב השלישי [עין משפט]... אבל לפי שלא על הפרט הזה לבדו יצאתי, אלא בעבור הכלל כלו, ליישר לפניהם המסלה בסדר למוד תורתנו הקדושה, ובדרכי גדול הבנים, להודיעם אשר מצאה נפשי באלה..." (עמ' ב/2)
ובהמשך: "...פרט אחר המחייבני להוציא גם המכתב הזה לאור. וזהו הדרשה הידועה שדרש רב אחד עלי ועל מכתבי...וחובה עלי להשיב על דבריו ולהסיר מעלי את תלונותיו." (עמ' ג/1)

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 0= 69 A 204
Bar-Ilan University Library: 
C2 ויז.דב תקמ"ב
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

דובין, טרייסט וברלין:
Lois C. Dubin, "Trieste and Berlin: The Italian Role in the Cultural Politics of the Haskalah", Toward Modernity, The European Jewish Model, ed. Jacob Katz, New Brunswick-Oxford 1987, pp. 189-224.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author