האנד לעקסיקאן

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
האנד לעקסיקאן: אודר זאמלונג ... לאטייניעשר פ'ראנצעזישר אונ' איטאליענישר ווערטרן וועלכ'י צום גברויך דער קארעשפאנדענץ אונ' לעזונג דער ביכ'רן אונ' צייטונגן
Title of the book in Latin characters: 
Hand leḳsiḳon: oder zamlung ... Laṭaynisher, Frantsezisher un. Italyenisher ṿerṭern ṿelkhe tsum gebroykh der ḳorespondents un. lezung der bikhern un. tsayṭungn
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקכה
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
36 ד'
Height of book, in cm: 
17
Width of book, in cm: 
10
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

כל השפות מופיעות באותיות עבריות!
רק לעיתים מופיעות המילים בכתיבתן המקורית.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

לפי הכותרת, הספר מיועד למי שעוסק בהתכתבות בשפות זרות ומי שמבקש לקרוא ספרות ו/או עיתנוים בשפות זרות.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 0= 35 V 4267
Frankfurt University Library: 
urn:nbn:de:hebis:30:2-5735
References and bibliography
Copy of book used: 

העותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

IUL

וינוגרד 1993

ספרייה לאומית: R 0= 35 V 4267

הוחלט: לבדוק. לשאול את שלמה ברגר האם מכיר ספר זה, האם היה משייכו להשכלה. לבדוק אם הוא ביידיש או גרמנית באותיות עבריות.

Book producers
Name: 
אנונימי
Role(s) in book creation: 
Author