הנפש

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
הנפש
Title of the book in Latin characters: 
Ha-nefesh
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

באור מלות ההגיון

General notes: 

בחלקו הראשון של הספר, מתמצת ומתרגם פרידלענדר את דברי מנדלסון מתוך פעדאן. בחלקו השני, מביא את דבריו מתוך אגרת שכתב לצבי הירש ליבשיץ במסגרת התכתבותם, כתשובה לשאלה בדבר קשר הנפש עם הגוף.

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמז
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Editions
Notes: 

ישנן מהדורות נוספות.

אחת המהדורות, עם תוספת באור, היא זו של מאיר אלחנן פירדא.

Translations
Language : 
Year: 
תקנ"ח
City: 
References: 
מהדורת ברין תקנ"ח כוללת תרגום חלקי של הספר לגרמנית
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Fonts: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[5], טו ד'
Height of book, in cm: 
16
Width of book, in cm: 
10
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בהקדמתו כותב פרידלענדר: "כל איש יקר רוח ונבון דעת , אוהב התחקרות על שרשי אנשתו, ויש לו יד להבין לשון אשכנזי, כבר השביע בצחצחות נפשו והתענג במעדן רוח, בקראו ספר: פעדאן... אשר לרבינו משה מדעסויא מנוחתו כבוד...
ולאהבת איש משכיל דורש את אלהים, אשר לא הבין בלשון אשכנז, והתאוה תאוה לדעת את הלמודים אשר עליהם הוסדו... התנדב המחבר להוציאם ממנו ולכתבם בלשוננו הקודש בלשון קצר וצח וזך ובהיר בלי עודף ויתרון ... וזהו מאמר ראשון מספר הנפש אשר הבאתי לדפוס...
המאמר השני הוא דרוש קשר הנפש עם הגוף ... גם הוא לרבינו משה נ"ע ורצוף היה בתוך אגרת... מוצק על ידיעות רמות ונשגבות אשר שאב ממקור מים חיים מספרי החכמים אנשי השם: לייבניץ, וואלף, גילפינגר ותלמידיהם. ונשאתי את לבי להדפיס את הדרוש הזה לתועלת המשכילים בעם חקרי לב אשר להם יד ושם בחכמות אלהיות כאלו. אף כי מעטים המה. והיה כל איש זר אשר לא נסה ללכת בעקבות הפילוסופים [מזכיר בהמשך פילוסופים יהודים כרמב"ם, סעדיה גאון ועוד]... אל יקרב הלום לקרוא מאמרים רמים ועמוקים כאלה. כי לא לעזר ולא להועיל יהיו לו........."

Production
Evidence about book production: 

עיבוד טקסטים של משה מנדלסון עבור קהל יהודי, בעברית.

Preservation in the public consciousness
Later references to the book: 

מאיר פירדא בספרו שלמות וצורת הנפש (שהוא למעשה באור על התרגום/באור של פרידלנדר, דהיינו על ספר הנפש) כותב: "יראתי מלגשת אליו [אל הספר הזה] ולעיין בו כי אזהרתו בהקדמתו: 'והי' כל איש זר אשר לא נסה ללכת בעקבות הפילוסופים כי תכונת שכלו עודנה בסתר המדריגה, או אם לא טעם מעולם דבר החכמה והעיון אל יקרוב הלום לקרוא מאמרים רמים ועמוקים כאלו' היתה לי צוויו, אמנם חמדת דבריו הקדושים גוברת עלי עד ששניתי ושלשתי לקרוא ולעיין בו, יגעתי ומצאתי פעם לבאר דבריו, ופעם לשנותם".

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 51 A 121
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

כרטיסיה של שמואל פיינר, דפוס חינוך נערים

IUL

ספריה לאומית: S 51 A 121

ישנן מהדורות נוספות בתקופה שלנו. יש לוודא האם מדובר ב"ספרים חדשים" או ב"מהדורות חדשות" של אותו ספר.
בטעות צולמה מהדורה מאוחרת יותר (ברין תקנ"ח) - להשוות גרסאות.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Role(s) in book creation: 
Mevi La'Dfus (Producer)
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
פירדא, אלחנן מאיר בן אברהם,פרידלענדר, דוד
Role in book production: 
Editor
Preface title: 

הקדמה