השלום

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
השלום Hymne gesungen bei Gelegenheit der Friedensfeier von der jüdischen Gemeinde in Fürth. Den 10ten November 1809
Title of the book in Latin characters: 
Ha-shalom Hymne gesungen bei Gelegenheit der Friedensfeier von der jüdischen Gemeinde in Fürth. Den 10ten November 1809
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1809
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקע
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1809
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[11] ע'
Height of book, in cm: 
31
Width of book, in cm: 
19
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Secondary textual models: 
Notes: 

שיר פטריוטי.

Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

"פניה" לנפולאון.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 2= 31 V 1476
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:
IUL
ספרייה לאומית: R 2= 31 V 1476
בקטלוג לא מופיע שם ההוצאה.
לפי הקטלוג: עברית וגרמנית, עמוד מול עמוד.

שער נוסף: DER FRIEDE HYMNE

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Role(s) in book creation: 
Author