זה ספר זכר צדיק

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
זה ספר זכר צדיק: זכר רב טוב ודברי ימי חיי ... נפתלי הירץ וויזל
Title of the book in Latin characters: 
Zeh sefer Zekher tsadiḳ: zekher rav ṭov ṿe-divre yeme ḥaye ... Naftali Hirts Ṿizel
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

Herder, הרדר.

Pappenheim, Salomon, פאפנהיים, שלמה: יריעת שלמה.

References: 

עמ' [4]
עמ' סד

Volumes
Part of a series of books? : 
No
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקסט
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1809
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: בשנת קטנתי מכל החסדים [?] לפ"ק

Editions
Total number of editions: 
1
Last known edition: 
אמסטרדם תקסט
References: 

וינוגרד

Translations
Language : 
Year: 
1840
References: 
הספר תורגם ב- 1840: Aus dem Leben Wessely's
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
No
Notes: 

אין אחרית דבר, אך יש בסוף הספר "לוח שגיאות ותקונן"

Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[6], פה, [2] ע'
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

האיור מופיע במעבר בין שני חלקי הספר.

Pages in which illustrations / diagrams appear: 
מו
General Notes: 

בנוגע לסוג האותיות: הספר מודפס רובו ככולו באותיות רש"י. ישנן מילים ספורות בסוגי האותיות האחרים שצוינו בשדה הרלבנטי. יוצא דופן השימוש באותיות בכתב יד (בעברית) לשם תרגום מונחים מעברית לגרמנית.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
Yes
Notes: 

ב"מכתב" לדוד פרידלנדר, פרידריכספלד מבקש ממנו: "הגד לבני עירך, ובראש לטובים ולישרים בלבותה, אשר עשו חסד עם אבותי צ"ע ועמדי. כי אהבתם לנצח עצורה בקרבי. וביחוד לזרע השר ר' פייטל ז"ל..." (עמ' 5)

Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
Yes
Notes: 

פרידריכספלד כותב בהקדמה, כשהוא פונה לדוד פרידלענדר: "זה הספר זכר צדיק קחה נא למנחה". (עמ' [3])

Are there thanks? 
Yes
Notes: 

הספר פותח ב"מכתב תודה אל השר הנודע בשערים רוחו יקרה מעשיו בחכמה... דוד פרידלענדר בברלין".

Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
פרידלענדר, דוד
German Name: 
Friedländer, David
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Notes: 
הנושא של חידוש המליצה בשפה העברית הוא מרכזי עבור פרידריכספלד, גם בחיבור זה העוסק בוייזל. פרידריכספלד רואה בוייזל מעין "גואל נאמן" למליצה העברית. (עמ' יא)
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

מתוך ההקדמה עולה כי המחבר פונה (בין היתר) הישר אל משכילי ברלין.
בעמ' ב' פונה ישירות אל קהל קוראיו, וגם כאן דומה כי פנייתו היא אל המשכילים: "אחלי מורי ורבותי, אלופי ומיודעי, חברי ורעי המקשיבים לקולי, שמעו לי ותחי נפשכם!"

Production
Evidence about book production: 

בטון זועף, מצביע פרידריכספלד על הקושי הכרוך בהכנת הספר ובלבטים והספקות שהתלוו למלאכה - אותה הוא רואה כמשימת קודש שאיש מלבדו לא נטל על עצמו. "ידעתי את כל העמל והיגיעה הדבוקה אליה ואפוכה [?] בכחי האצלח? אם אין? אמנם לא אכחש, היטב חרה לי על בני דורי אשר נמצאו בם אנשי חיל במליצת לשון עבר והמה היו כמחריש וכשוכחי טובה. על כן אגער נא כיום בכם כי נסכלתם וחטאתם לכבודכם כל הימים. ואומר איסר אתכם בספרי זה וכל השגיאות הנמצאות בו, על ראשכם יחולו והיו לכם לחרפה וכלימת עולם, כי כל קורא יענה, למה לא קדמתם אתם אותי?..." (עמ' [3])
אמנם וייזל השאיר אחריו ספרים, ומהם יוכלו ללמוד הדורות הבאים על חכמתו ובינתו. אולם "את לבבו הטהור ורוחו הנמנה" - "לא ידעם איש בלתי דורו הקרובים אתו והנצבים אצלו.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S30V1242
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

דן מכמן, "דוד פרידריכספלד - משכיל ולוחם אמאנציפאציה", מחקרים על תולדות יהדות הולנד, 1 (תשל"ה), עמ' 151 - 199.

Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Friedrichsfeld, David
Role in book production: 
Author
Preface title: 

מכתב תודה