יונה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
יונה: עם תרגום אשכנזי ובאור
Title of the book in Latin characters: 
Yonah: ʻim targum Ashkenazi u-ṿeʼur
Text is presented as a translation? 
Yes
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

רד"ק

רדי"א

אייכהארן ("פראפעסאר"): מבוא לתורה (?).

References: 

הקדמה, סעיף ג'

הקדמה, סעיף ז'

הפראפעסאר אייכהארן מוזכר בהערת שוליים בהקדמתו של ברי"ל, סעיף ז'.

Quotes from Jewish sources: 

רש"י

ברוך לינדא, ראשית לימודים.

תלמוד

בעמ' הראשון והשני בהקדמה מביא ברי"ל דברים מתוך תלמוד ירושלמי ומתוך פרוש רש"י.
הספר ראשית לימודים לברוך לינדא מוזכר על ידי ברי"ל בבואו לתאר את סוג בעל החיים שיכול היה לבלוע את יונה. (סעיף ז' בהקדמה)

Translation
Type of translation: 
translation of old text
Type of original text: 
Title of the original text as it appeared originally: 
יונה
New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
Name of the old text as it appears in the book: 
יונה
Volumes
Printed originally with other books? 
Yes
Names of other books: 

הספר נכרך במקור יחד עם "הפטרה לשחרית יום הכפורים", בתרגומו של דוד פרידלנדר.

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמח
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1788
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Editions
References: 

וינוגרד

Notes: 

הספר נכלל מאוחר יותר בתוך מנחה טהורה, ספר הכולל את ספרי תרי עשר הנביאים, לצד תרגום גרמני ובאור.

Year of edition: 
תקמ"ח
City of edition: 
References: 
וינוגרד
Book structure
Number of languages: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
Yes
Is there a table of contents? 
No
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

בעמוד האחרון לספר מובא, איור של "קיקיון דיונה" מתפרש על עמוד שלם. בתוך ההקדמה (סעיף ח') מפנה ברי"ל אל אותו איור, כשהוא מתאר את אותו הצמח: "כשהוא [הצמח] בארץ מולדתו... גדולים עליו כאורך אמה, וע"י התחברותם עם הקנה (באופן הנרשם בצורה שבסוף הספר)...".

Pages in which illustrations / diagrams appear: 
טז/ב
General Notes: 

המילים הבודדות בשפות שונות (לטינית, ערבית, גרמנית, הולנדית) מופיעות בהקדמה לתרגום והבאור, בסקירה המדעית העוסקת בענייני הדג והקיקיון המופיעים בסיפור יונה. ברי"ל מביא שם את שמות הדג והצמח בשפות שונות.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
Yes
Notes: 

לאחר עמוד השער, מוקדש עמוד שלם לטקסט הבא:
"לכבוד יקר אישים ואוהב חכמה הגביר הנעלה התורני הנדיב כהר"ר שמעון מערגנטהיים נ"י מתושבי עיר באן [בון] חבר תומך לחברת שוחרי הטוב והתושיה קרבן ראשית מנחה".

Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
שמעון מערגנטהיים
German Name: 
שמעון מערגנטהיים
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Topics: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 22 V 5108
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:
ניתן לראות את הספר בכתובת:
http://www.hebrewbooks.org/23700

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Commentator
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Löwe, Joel
Role in book production: 
Translator
Commentator
Preface title: 

מבוא הספר

Notes: 

ההקדמה הארוכה עוסקת בנושאים כגון "ימי חיי הנביא ונבואתו", "כותב הספר"(ברי"ל פוסק כי "כותב הספר היה אחד מאנשי כנסת הגדולה"), "תועלת הספר", על "סגנון הלשון", "בענין הדג", "בענין הקיקיון".