ילדות ובחרות או נתיבות החנוך והמוסר

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
ילדות ובחרות או נתיבות החנוך והמוסר
Title of the book in Latin characters: 
Yaldut u-vaḥarut ʼo netivot ha-ḥinukh ṿeha-musar
Text is presented as original: 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources mentioned in the book itself? 
Yes
List of sources: 

תענית, דף ז'

References: 

בחלק השלישי, הערת שוליים

Quotes from Jewish sources: 

בהקדמת המחבר, עמ' [4], מוזכר סיפרו של משה חיים לוצאטו לישרים תהילה, וגם - מלות ההגיון של הרמב"ם, עמ' [5], שמואל א' ב', עמ' [6-7].

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמו
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1786
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Editions
Total number of editions: 
1
Last known edition: 
תקמ"ו, ברלין
References: 

IUL

Year of edition: 
תקמ"ו
City of edition: 
References: 
IUL
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Notes: 

המחזה מחולק לחמישה חלקים, ועוסק בדמות בשם "ילדות" הנקרעת בין משיכתה לידידתה "סכלות" לבין אהבתה לאמה "צדקה" ולריעותיה "דעת" ו"חוכמה". בסוף המחזה בוחרת "ילדות" בדרך המוסרית, ולכן משתנה שמה ל"בחרות".

Number of pages in the book: 
[82] עמ'[82] עמ'
Height of book, in cm: 
17
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
Yes
Notes: 

בעמ' השער ובדברי ההקדשה מקדיש המחבר את ספרו ל"זאב וואלף... בן הנגיד והקצין כה"רר יששכר בערמן פרידלענדר, ביום בואו בברית האלהים... תק"מו

Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
זאב וואלף
German Name: 
זאב וואלף
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

המחבר משלב בטקסט משלים: משל גור האריות (עמ' [28-31]); משל היין והחומץ (עמ' [55-56]. מתוך תענית, דף ז'); משל המצפן (עמ' [68-71]).

Topics
Topics: 
Notes: 
בהקדשה לזאב וואלף (עמ' [1-2]), עוסק המחבר ביחסים בין אב לבן, וכן הוא עוסק בנושא חובות אב לבנו בהקדמה (עמ' [4]). בהקדמה ישנה גם התייחסות ליחסי מורים ותלמידים: ליחסי אב-מורה-בן: של דוד ועלי הכהן אל חפני ופנחס ואבשלום (עמ' [6-7]). המחבר מדבר בזכות החינוך למוסר באמצעות משלים, ולא באמצעות הפחדה (עמ' [7-8]). משל המצפן (עמ' [68-71]) עושה שימוש בתכונות המצפן לתיאור המשיכה לתכונות מוסריות מול הדחייה מן התכונות לא-מוסריות, וגם - הצבעה על הכיוון המוסרי הנכון. בהקדמה מדקדק המחבר בידע המדעי, ומציג את התיאוריה המדעית הסותרת את זה המתוארת במשל (עמ' [8-9]).
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

"ולא להקל מעלי המלאכה עשיתי זאת, כי אם יען האמנתי כי על הדרך הזה ירוץ הנער הקורא בו, אשר עליו שמתי עיני". הקדמה, עמ' [4].

Production
Evidence about book production: 

המחבר מספר בהקדמה על הקשיים והדחיות בכתיבת הספר (עמ' [3]).

Preservation in the public consciousness
Mentions in reviews: 

המאסף, תקמ"ו, עמ' קעב-קעו [צ"ל: קנו-קס]. (על פי Bibliography of the Hebrew Book)

Catalog numbers
Tel-Aviv University Library: 
892.42 ברז
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

קרסל 1965, א', 378-379

Copy of book used: 

ספריית אוניברסיטת תל אביב, אוסף יפה
892.42 ברז

Notes: 

Bibliography of the Hebrew Book:
Additional Personal Name זאב וואלף יצ"ו בן ... ר' ישכר בערמן פרידלענדער

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author