יריעות שלמה ג

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
יריעות שלמה ג
Title of the book in Latin characters: 
Yeriʻot Shelomoh 3
Text is presented as original: 
Yes
Volumes
Number of volumes published: 
3
Number of examined volume: 
3
Names of planned volumes that were not published: 

חלק רביעי

Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
תקעא
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקעא
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Fonts: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Notes: 

אחרי ההקדמה ישנו "לוח התבות המתבארות בזה החלק ע"פ סדר אלפ"א בית"א למצוא הקורא את מבוקשו", עם פירוט המילים והעמודים בהם הן מופיעות.

Number of pages in the book: 
ה, [2], נז ד' כולל שער
Height of book, in cm: 
21
Width of book, in cm: 
18
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

עיטור בעמוד השער.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
Yes
Notes: 

בסוף הספר מופיעים שמות המדפיסים:
"על ידי הפועל העוסק במלאכת הקדש הדרוקר שמואל צבי בן מהור"ר קלונימוס קלמן מהיטן באך ולע"ע בדיהרנפורט.
על ידי הפועל העוסק במלאכת הקדש הדרוקר משה בן מהור"ר שמואל כץ ריטשוואל.
על ידי הפועל העוסק במלאכת הקדש הזעציר יאקב בן בהר"ר דניאל ני' מק"ק דיהרנפורט ממשפחת בלאך"

Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
General notes: 

בעמוד השער מוזכרים שליטי המקום:
"אונטר דיא רעגיהרונג דער פרויא אנטאינעטע לוויזע אמאליע פערוויטוועטע שטאטס מגיסטר גרעפין פאן האויום געבאהרנע גרעפין פאן דיהרן עקצלענץ"

People mentioned in the book
Hebrew Name: 
יאקב בן דניאל בלאך
German Name: 
יאקב בן דניאל בלאך
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
משה בן שמואל כץ ריטשוואל
German Name: 
משה בן שמואל כץ ריטשוואל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמואל צבי בן קלונימוס קלמן
German Name: 
שמואל צבי בן קלונימוס קלמן
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 25 V 14253
Tel-Aviv University Library: 
492.44פפנ
General Notes: 

בהקדמתו לחלק השלישי של יריעות שלמה מפרט פפנהיים את מפעלו זה. הוא מציין כיצד חילק את החיבור ע"פ נושאים, מסביר מדוע יוצא עתה חלק ג' מבלי שהתפרסם חלק ב', ומזכיר ספר שלא יצא בסופו של דבר לאור (ככל הנראה) - החלק הרביעי. הוא כותב (עמ' ד'/א וד'/ב): "חלקתי...את חבורי... לד' חלקים: ובארתי בחלק הראשון שמות המתיחסות אל הזמן המקום והתנועה (פיזיק) והתחלתי בהם הדבור לפי שאין להם חלק בגוף הדברים ומהותם. בחלק השני דברתי על השמות המתיחסות אל החושים (אעסטהעטיק) בבחינת השגת האיכיות הגשמיות על ידיהם וכללנו בו הבאור על כח הדבור במה שהוא מתיחס אל חוש השמע. (חלק השני הזה הוא בכתיבת יד עם ספר השרשי' שחברתי, תחת יד החכם המדקדק הרב ר' וואלף היידנהיים שקיבל עליו בקורל ובמכתב להדפיס גם שניהם ברעדלהיים אשר כעת לא ידעתי אם כבר נדפסו או לא). בחלק השלישי שאני מניח פה לרגלי ההמון הנכבד, בו ידובר על השמות המתיחסות אל הפעולה והמלאכה (טעחנאלאגיע) שעל ידיהם אנו משיגים האיכיות הרוחניות של הנמצאים. ובחלק הרביעי אי"ה נדבר על איכיות הרוחניות עצמן וכחות הנפשיות שאנו משיגין בעצמנו (פסיחאלאגיע).
על הדפסת חלק ב' של הספר ראו הקדמה ליריעות שלמה חלק ב' (רדלהיים תקצ"א), שם הועתקה הודעה על תכנית להדפסת חלק ב' של יריעות שלמה וחקש שלמה, שהתפרסמה תחילה כקונטרס רגל מבשר (תקס"ח) ולאחר מכן במאסף מרחשון תק"ט. כמו כן, וולף היידנהיים, שהדפיס את חלק השני (רק בשנת 1831) מציין כי פפנהיים פעל לפרסום החלק השלישי עוד בטרם ראה אור החלק השני, וכי הוא מציין שם כי התכוון לפרסם גם חלק רביעי.

References and bibliography
Notes: 

נטלי:

וינוגרד 1993

IUL

ספרייה לאומית: S 25 V 14253

תל אביב: 492.44 פפנ [מהלמן]

לפי המידע אצל וינוגרד, "יריעות שלמה ב'" ראה אור אחרי חלק ב' (?): רדלהיים תקצ"א.

הנושא לפי וינוגרד: "עברית, מלים נרדפות ומשחקי מלים".

עותקים רבים בספריה הלאומית + מהדורת צילום מ- 1997

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Pappenheimer, Salomon Seligmann - פאפנהיים, שלמה
Role in book production: 
Author
Preface title: 

הקדמה