לוחות העיבור א

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
לוחות העיבור א
Title of the book in Latin characters: 
Luḥot ha-ʻibur 1
Text is presented as original: 
Yes
Volumes
Number of examined volume: 
1
Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
תקיו
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

מאחורי עמוד השער מזהיר המחבר: "וזאת לדעת לכל בר דעת שהשגות גבולי הדפוס מספר חדש כזה שכיחי היזיקו אם ידפיס אחריו מי שאינו בקי כי אם טעה במספר אחד בלוחות האלו התועלת בכלל מקולקל ואני יגעתי ביגיעת הרבה עד שיצא מתחת ידי דבר מתוקן שאין בו אפילו טעות אחד לכן באתי בחתימת ידי ממש בכל ספר וספר כדי שידעו משל מי הוא אם והוא מדפוס שלי או מדפוס הבא אחרי וכל ספרר שאין בו חתימת שמי בכתב ידי לאו דידי הוא." [חתימת 'רפאל הלוי']

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
לו ע' כולל שער
Height of book, in cm: 
26
Width of book, in cm: 
20
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

עיטור בעמוד השער.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
Yes
Notes: 

לפי דברי רפאל הלוי, הוא עצמו עשה הגהות לספר (ראו אצבע בלשון הוצאה/בית דפוס).

Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Notes: 

הופעת טבלאות וחישובים רבים.

Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בסוף הספר כותב המחבר: "ועתה אתה הקורא ראה והבן הארבע משלים שהבאתי ובארתי בהם כל חלוקות האפשר בחשבונות האלו בלישנא קלילא המשתמע לכל מעיין. והתועלת היוצאין מן לוחות האלו אי אפשר לפרטם בספר קטן הכמות. אמנם יש בהם תועלת גדול למי שנפשו חשקה להבין קידוש החודש להרמב"ם ובהרבה מקומות בתלמוד..."

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 4= 63 A 2195
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

חלק א' וב' כרוכים יחד (בעותק שנבדק זה).

Studies about the book: 

מאמר על רפאל לוי:

Steven and Henry Schwarzschild, "Two Lives in the Jewish Frueaufklaerung: Raphael Levi Hannover and Moses Abraham Wolff", LBIYB XXIX (1984), 229-276.

Notes: 

נטלי:

פיינר תשס"ב, IUL

עותק בספריה הלאומית: R 4= 63 A 2195

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author