לוח עלות השחר

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
לוח עלות השחר: וצאת הכוכבים
Title of the book in Latin characters: 
Luaḥ ʻalot ha-shaḥar: ṿe-tsʼet ha-kokhavim
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקכו
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[1] ד'
Height of book, in cm: 
39
Width of book, in cm: 
25
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

הטקסט מכוון לתועלת המתפללים. "תועלת לוח זו... כדי שנדע העת שמותר לקרות ק"ש של שחרית... כדי שנוכל להתפלל תפלת שחרית עעם נץ החמה וכן נוכל לכווין (?) התחלת שבת וי"ט שלא לאחר עד שקיעת החמה".

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 73 A 1160
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

פיינר תשס"ב, IUL.

עותק בספריה הלאומית: R 73 A 1160

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author