לכבוד איש מהולל

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
לכבוד איש מהולל
Title of the book in Latin characters: 
Li-khevod ish mehulal
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמה
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
1 ד'
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
Yes
Notes: 

השיר מוקדש ל"נפתלי הירץ מעדלסהיים נרו, בעיר שטראסבורג, על יום בשורה כאשר בשמחת לבו גלה את אזני" - סיפר לוייזל על אודות הפטור שהוענק ליהודים ע"י מלך צרפת.

Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
נפתלי הירץ מעדלסהיים
German Name: 
נפתלי הירץ מעדלסהיים
Location city of mentionee: 
Textual models
Secondary textual models: 
Topics
Topics: 
Notes: 
השיר מביע את שמחתו של וייזל על כי מלך צרפת "נתן דת לכבוד ישראל, בל יתנו עוד מכס נפשם בעשר". "כה דבר המלך כה חק על ספר/ אל יתן יעקב עוד מכס בשער/ כמכס שור או שה בא אל מטבח/ רב יתרון האדם על בהמות יער".
Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 4= 31 V 1319
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

IUL

ספרייה לאומית: R 4= 31 V 1319

בקטלוג: נדפס על צד אחד של הדף בלבד.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author