לכבוד המושל הגדול

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
לכבוד המושל הגדול
Title of the book in Latin characters: 
Li-khevod ha-moshel ha-gadol
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמה
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Price of book as it appears in the book: 
4 גראשן על פי רשימת ספרי חינוך נערים משנת תקנ"ט ח"כ
Notes: 

התאריך בו חתום השיר: כ"ה אדר תקמ"ה

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[1] ע'
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Secondary textual models: 
Topics
Notes: 
השיר משבח את "לודוויג י"ו יר"ה" מלך צרפת "כאשר נתן דת וחוק בל יעבור, לפטור את היהודים ממס בזוי מאוד, שהטילו עליהם בדוררות קדמוניות, לשלם מכס נפשם בשער". שיר אחר מאת וייזל על אותו נושא: "לכבוד איש מהולל בשערים".
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
L44
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית - עותק מצולם

Notes: 

נטלי:

IUL

שיר בדף אחד, לכבוד מלך צרפת לואי XVI

ספרייה לאומית: L 44

וייזל חיבר שיר אחר לרגל אותו ארוע: "לכבוד איש מהולל בשערים"

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author