מבוא הלשון

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
מבוא הלשון: לפתוח שערי הלשון לדופקי שעריה
Title of the book in Latin characters: 
Mavo ha-lashon: liftoaḥ shaʻare ha-lashon le-dofḳe shaʻareah
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Name of "old text": 
מבוא הלשון
Author of "old text": 
בנימין איש רומי
Notes: 

Another "old text":

חביב, משה בן שם טוב: ספר מרפא לשון

Volumes
Printed originally with other books? 
Yes
Names of other books: 

יחד עם "דרכי נעם" של הינדהים

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1806
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקסו
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
Yes
Is there an epilogue? 
Yes
Notes: 

המביא לדפוס חותם את סיפרו:
"ואין מכוונתנו עתה להאריך בביאור מספיק כל הענינים האלה כי לזה יצטרך ספר מיוחד, ודי לעת כזאת הודעתי נאמנה טבע השרשים והפארות, וישמע חכם ויוסיף לקח" (עמ' אחרון, ללא מיספור).

Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[3] עמ', כז'-לח', [1] עמ'
Height of book, in cm: 
15
Width of book, in cm: 
9.5
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

אותיות בגרמנית גותית מופיעות על גבי השער: מקום ההוצאה ושם ההוצאה.
שמו של המחבר מופיע בכתב יד על גבי שער הספר.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

המביא לדפוס מתמקד בעיניני דקדוק, כפי שהצהיר במבוא (ראו חלון "מבנה הספר" סעיף "מבוא").

Topics
Topics: 
Notes: 
בדפים לו' ועד סוף הספר כולל המביא לדפוס טקסט משלו : "צורת הפעלים", בהם הוא דן בבניני פעלים, צורות הזמן שלו, פעלים יוצאים ועומדים וכד'.
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

המביא לדפוס לא מצהיר מהו קהלו, אך העיסוק בדקדוק עברי מרמז על קהל יעד יהודי

Catalog numbers
Bar-Ilan University Library: 
B46 חבי.דר תקס"ו
Frankfurt University Library: 
urn:nbn:de:hebis:30:1-152246
References and bibliography
Copy of book used: 

בר-אילן

B46 חבי.דר תקס"ו

Notes: 

טק:

IUL

בלאומית העברית רשום:

דרכי נעם :עם מרפא לשון /מוה"רר משה ן' חביב ... להורות לעברים יסודי הלשון ... ודרכי שיר ... ועתה נדפסו שנית בצירוף ... מאמר מיוחד מתכונת שירי העברי' להחכם ... בעל מאור עינים, ובתוספות נאותות / מאתי וואלף ... היידנהיים.

הסיגנטורה של הספר בלאומית העברית:

26 V 248

מהדורה חדשה של טקסט ישן - מחבר טקסט ישן הוא חביב, משה בן שם טוב אבן מן המאה ה-16??

הערה של שמואל:

"דרכי נעם" לא מופיע אצל וינוגרד תחת העיר שרשמת (רגנסבורג), אלא שם אחר (נדמה לי רדלהיים) – שם היה בית הדפוס של היידנהיים.??

ראיתי את הספר הזה בלאומית ב-20/2/06. חסר שער ולכן אי אפשר לדעת מקום דפוס. לא ברור אם הספר שייך - צריך לחפש מהדורה עם שער.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Notes: 

במבוא מטעם המביא לדפוס הידנהים, שמנתח את 4 תת-התחומים של "חכמת הלשון": תולדות הלשון, מעשה הכתב, מלאכת הדקדוק ומדע השרשים. הוא טוען כי תת-התחום השלישי - הדקדוק - הוא החשוב מכולם, ולכן השקיע בו את מירב "להורות למתחילים את הדרך ילכו בה עד יפתחו להם שערי הלשון..." (עמוד ראשון, לא ממוספר).