מגלת חסידים א

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
מגלת חסידים: חלק ראשון מספר מגלת חסידים מדובר בו נכבדות, ביושר אנשי המדות
Title of the book in Latin characters: 
Megilat ḥasidim: Ḥeleḳ rishon mi-Sefer Megilat ḥasidim medubar bo nikhbadot, be-yosher anshe ha-midot
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Is there information to contradict this? : 
Yes
References: 

לפי ורסס תש"ן; ופלאי 1988, מדובר בספר שכתב סטנוב עצמו

Notes: 

הביאור של הטקסט נפתח בעמ' א' בהצהרה כי מדובר בספר אנונימי שסטנוב הדפיסו מחדש ורוצה להפיצו: "זה ספר מגלת חסידים, מחבר זה הספר לא ידענו מי הוא ובאיזה זמן היה ומדברי הספר נראה שרבים העתקוהו מספרי' ישנים ועשוהו חיבור מההעתקות ההם השונים על דרך הגס... והנה בראותי כי זה הספר מצא ברכת ה' ביראה ובחכמה ונכתב בצחות כתבי הקודש אמרתי יוחקו מליו בעט ברזל ועופרת אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל..."

Volumes
Number of volumes published: 
1
Number of examined volume: 
1
Names of planned volumes that were not published: 

בשער הספר נכתב: "ובחלק הב' מזה יודפס נדבת כל איש..."

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקסב
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1802
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Price of book as it appears in the book: 
א' ר"ט (מצויין בדברי החותמים)
Notes: 

שנת ויהי כי זקן יצחק ותכהינה עיניו

Editions
Total number of editions: 
1
Last known edition: 
תקע"ב, ברלין
References: 

IUL

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[7] ס' [1]
Persons mentioned in book
Is there a list of subscribers? 
Yes
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
אברהם בר"נ ה"ש
German Name: 
אברהם בר"נ ה"ש
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אברהם גאנץ
German Name: 
אברהם גאנץ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אהרן בר"ס בר"נ
German Name: 
אהרן בר"ס בר"נ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
איזק העלפט
German Name: 
איזק העלפט
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אייכל, יצחק
German Name: 
Euchel, Isaac Abraham
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
איסר קאטנוס
German Name: 
איסר קאטנוס
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אשר שעניפליס
German Name: 
אשר שעניפליס
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
בוקי (פו"מ), אליהו
German Name: 
בוקי, אליהו
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
גבריאל געזור
German Name: 
גבריאל געזור
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
דוד בר"א בר"פ
German Name: 
דוד בר"א בר"פ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
דוד פ"ל
German Name: 
דוד פ"ל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
דניאל בר"ש סגל
German Name: 
דניאל בר"ש סגל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
הירץ (רופא)
German Name: 
הירץ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
הירש בר"א מדריזן
German Name: 
הירש בר"א מדריזן
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
העלפט, געטשליק
German Name: 
העלפט, געטשליק
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
העסיל משווערין
German Name: 
העסיל משווערין
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
הערר באראן בער אשקלאס
German Name: 
הערר באראן בער אשקלאס
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
הערר באראן נתן ארנשטיין
German Name: 
הערר באראן נתן ארנשטיין
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
זנוויל בר"נ באמבורג
German Name: 
זנוויל בר"נ באמבורג
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
חיים בר"י סופר
German Name: 
חיים בר"י סופר
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
טעבלי פ"ד
German Name: 
טעבלי פ"ד
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
טריידעל משוורין
German Name: 
טריידעל משוורין
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יואל האללי
German Name: 
יואל האללי
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוסף צבי
German Name: 
יוסף צבי
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יעקב בן ר' יוזפא ראנינבורג
German Name: 
יעקב בן ר' יוזפא ראנינבורג
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יעקב בר"ד יפה
German Name: 
יעקב בר"ד יפה
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יעקב גלוגא
German Name: 
יעקב גלוגא
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יעקב סופר
German Name: 
יעקב סופר
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ליב בר"פ כ"ץ
German Name: 
ליב בר"פ כ"ץ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
לינדא, ברוך
German Name: 
Lindau, Baruch ben Jehuda Löb
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
מאיר מטריאר
German Name: 
מאיר מטריאר
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
מיכאל חיים מעזחאד
German Name: 
מיכאל חיים מעזחאד
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
משה בישיטץ
German Name: 
משה בישיטץ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
משה בר"ד פ"ל
German Name: 
משה בר"ד פ"ל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
משה זלאטווי
German Name: 
משה זלאטווי
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
משה פנחס זאהן
German Name: 
משה פנחס זאהן
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
סמטור, דוד
German Name: 
סמטור, דוד
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
פאן (מנהיג), זלמן
German Name: 
פאן, זלמן
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
פרידלענדר, בונם בר"ד
German Name: 
בונם בר"ד פ"ל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ראובן בר"ש
German Name: 
ראובן בר"ש
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
רינטל, זלמן
German Name: 
Meyer, Salomon Abraham
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שאול ראגאשנע
German Name: 
שאול ראגאשנע
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Secondary textual models: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

בביאור שבעמ' א':
... אמרתי...אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל למען ילמדו נערי בני ישראל שפה ברורה ויראי אלהים ילמדו איך יראו את ה' וחכמי לב יוסיפו לקח...

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 23 V 4485) R /8= 23 V 4485
Tel-Aviv University Library: 
CR סוראסקי 296.41 סטנ
References and bibliography
Copy of book used: 

הלאומית העברית
S 23 V 4485

Notes: 

Bibliography of the Hebrew Book

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
2
Writer of preface: 
Satanow, Isaak - סטנוב, יצחק
Role in book production: 
Author
Preface title: 

מודעה למען משכילי העם ונדיבהם, אדברה נא דברי שלום ואמת

Number: 
3
Writer of preface: 
אנונימי
Number: 
4
Writer of preface: 
"אחד המשוררים"
Preface title: 

לשיר אין כותרת