מגלת קהלת

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
מגלת קהלת: מתורגמת אשכנזית
Title of the book in Latin characters: 
Megilat Ḳohelet: me-turgemet Ashkenazit
Text is presented as a translation? 
Yes
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
Name of the old text as it appears in the book: 
מגלת קהלת
General notes: 

"ספר מגלת קהלת עם באור קצר ומספיק להבנת הכתוב על פי פשוטו לתועלת התלמידים", ברלין תק"ל

Volumes
Number of volumes published: 
5
Number of examined volume: 
4
Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
General Notes: 

דומה כי יצא תחילה בנפרד.

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמט
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Price of book as it appears in the book: 
ראו הערה במגלת רות
Notes: 

בסוף המגילה: "נ"ב". בו מודיע ברי"ל כי יחד עם מגילה זו יוצאת רשימת הכותרות ורשימת החותמים מראש, אשר יוכרכו לפני שיר השירים.
כמו כן, הוא מתנצל על כך כי לא מתפרסמת רשימת מונחים - "וואקאבעלאריום" - כפי שהובטח. הוא מסביר כי מחלה שתקפה את וולפסון מתחילת החורף מנעה ממנו כל פעילות אינטלקטואלית, ואילו הוא עצמו היה עסוק בפרויקט אחר. הוא מבקש את הבנתם וסליחתם של החותמים מראש.

Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[6] ד' כולל שער, נו ד'
Height of book, in cm: 
17
Width of book, in cm: 
10.5
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
Yes
Notes: 

בעמוד נפרד אחרי השער:
"לכבוד התורני המשכיל ... אחי הגדול מה"רר אלחנן ברי"ל יצ"ו חבר לחברת שוחרי הטוב והתושיה"

Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
Yes
Notes: 

רשימת חותמים בתחילת כל הכרכים.

Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
אלחנן ברי"ל
German Name: 
אלחנן ברי"ל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

ברי"ל מציג בספרו דברים שכתבו מנדלסון ופרידלנדר, אך משתדל "לבלתי הלאות את הקורא אשר יאמר אין לי חפץ בדברים כאלו, ודי לי כשאדע באור הטעמים. ומזה הטעם גם לא ערבבתי באור המלות בתוכו כאשר עלתה על לבי בתחלה, כדי למעט מספר הפרושים... אמנם ידעתי גם ידעתי כי רבו כתות השוקדים על דלתות התורה, את אשר יאהוב זה לא יאהוב זה, ואשר ירצה בו האחד לא ירצה בו האחר, ואמרתי עת הפר מחשבתי ובטל רצוני כדי להפיק רצון כלם. ושלום להם ולכל אוהבי החכמה והמדע".

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 45 A 1337
Bar-Ilan University Library: 
R- T407=3 תקמ"ט
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

כרטיסיה חנוך נערים

IUL

ספרייה לאומית: S 45 A 1337

הספר ראה אור בנפרד, אך יש להחליט האם ייחשב כספר בפני עצמו או ככרך בתוך "חמש מגלות" (כפי שהוא מקוטלג ב- IUL).

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Role(s) in book creation: 
Commentator
Role(s) in book creation: 
Commentator