מגלת רות

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
מגלת רות: עם תרגום אשכנזי ובאור
Title of the book in Latin characters: 
Megilat Rut: ʻim targum Ashkenazi u-veʼur
Text is presented as a translation? 
Yes
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Textual and cultural sources for the book
Are there sources not mentioned in the book? 
Yes
References: 

מביא מידע מתוך "ספרי מסעות" המתארים כיצד נוהגים בהודו באישה אלמנה, ומשווה עם הייבום כפי שדורשו התורה.

Volumes
Number of volumes published: 
5
Number of examined volume: 
2
Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
General Notes: 

דומה כי יצא תחילה בנפרד. לספר עמוד שער, הקדשה והקדמה משלו. כמו כן, יש מודעה מאת אהרן האללי ויואל ברי"ל על תהליך הוצאת המגילות בסוף הספר הזה.

Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמח
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Price of book as it appears in the book: 
במודעה בסוף הספר: "לכל הבא אל החתום כי מחיר כל חמשת הספרים לא יעברו סכום א' ר"ט ט"ז גדולים, דהיינו ח' גדולים בעד כל מגלה ומגלה"
Notes: 

בסוף מגלת רות ישנה מודעה מאת וולפסון וברי"ל: "באור המלות בלשון אשכנז שהבטיחנו להדפיס אחר כל מגלה ומגלה לתועלת התלמידים ומלמדיהם, יבוא אי"ה אחרי כלות דפוס כל חמשת הספרים. להיות שלפעמים שם אחד או אנין אחד כפול בזה ובזה, ויש שלתיבה מה הוראה אחת בזה הספר, והוראה אחרת באחד מהספרים האחרים."

Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[4], כח ד' (כולל שער)
Height of book, in cm: 
17.5
Width of book, in cm: 
11
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
Yes
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
Yes
Notes: 

רשימת חותמים מראש כללית לחמשת הכרכים (ראו חלון "חוקר ומקורותיו", הערות).

Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
איצק העסי
German Name: 
איצק העסי
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Textual models
Secondary textual models: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

וולפסון פותח את המבוא כך: "כל קורא משכיל, הקורא בספרי הכותבים וסופרים ספורים ודברי הימים, את הקורות אשר הקרה ה' למדינה ומדינה, לעם ועם, יתבונן לחקור על שלשה דברים..." (שם המחבר, זמן המשעה, תועלת הידיעה). בהמשך: "ואתה הקורא ראה איך הבדילועם ישראל עצמם ממנהג שארי העמים, כי כאשר נודע להקורא בספרי המסעות (רייזי בשרייבונגן) לפנים היה המנהג במדינת הודו מזרחית (אסטאינדייען) ובמדינת (גראסי טארטארייע) ובפרטות אצל היושבים על נהר אינדוס (אדר הינדוס)..."

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 45 A 1337
Bar-Ilan University Library: 
R-T407=3 תקמ"ט
References and bibliography
Notes: 

נטלי: כרטיסיה חנוך נערים IUL ספרייה לאומית: S 45 A 1337 דומה כי הספר ראה אור בנפרד, אך יש להחליט האם ייחשב כספר בפני עצמו או ככרך בתוך "חמש מגלות" (כפי שהוא מקוטלג ב- IUL).

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Commentator
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Wolfsohn-Halle, Aron - וולפסון, אהרון
Role in book production: 
Translator
Commentator
Preface title: 

מבוא הספר