מה נכבד היום הזה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
מה נכבד היום הזה Gebete und Glückwünsche auf dem Wahltage unsers geliebtesten Fürsten und Herrn, Herrn Philipp Franz Wilderich Grafen von Walderdorf, Bischof zu Speier, Probst der gefürsteten Probstei Weissenburg, des H. R. R. Fürst u. In der hiesigen Synagoge unter feierlicher Festbegehung und Allmosenaustheilung, nebst den Psalmen: 21, 23, 61, 72 und 101. abgesungen worden. Verfaßt von dem hiesigen Oberlandrabiner Pelte Moses Epstein. Aus dem Hebräischen gleichlautend übersetzt.
Title of the book in Latin characters: 
Mah nikhbad ha-yom ha-zeh Gebete und Glückwünsche auf dem Wahltage unsers geliebtesten Fürsten und Herrn, Herrn Philipp Franz Wilderich Grafen von Walderdorf, Bischof zu Speier, Probst der gefürsteten Probstei Weissenburg, des H. R. R. Fürst u. In der hiesigen Synagoge unter feierlicher Festbegehung und Allmosenaustheilung, nebst den Psalmen: 21, 23, 61, 72 und 101. abgesungen worden. Verfaßt von dem hiesigen Oberlandrabiner Pelte Moses Epstein. Aus dem Hebräischen gleichlautend übersetzt.
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנז
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1797
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Notes: 

לפי וינוגרד, ייתכן כי נדפס בקרלסרוהה.

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[8] ע' [כולל עמ' שער]
Height of book, in cm: 
30.5
Width of book, in cm: 
20
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

שני עיטורים/ציורים (מעניינים).

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Topics: 
Notes: 
קורא לאל להעניק לשליט החדש dem Geiste der Vernunft und der Weisheit כדי שידע להעניק חסות לעניי עמו ויטפל בחלשים והנזקקים.
Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 28B437
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

וינוגרד 1993

IUL

ספרייה לאומית: R38B437

יוצר הספר (המחבר?) הינו "אב"ד" - לוודא האם הספר שייך לספריה.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author