מורה נבוכים א

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
מורה נבוכים - חלק א': ספר מורה נבוכים להרב הגדול החוקר האלהי החכם הכולל רבנו משה בן מימון זצ"ל עם שני פירושים נכבדות מדובהמקובר בם המה פירוש הרב החוקר ל החכם הפילוסוף משה נרבוני ופירוש גבעת המורה
Title of the book in Latin characters: 
Moreh nevukhim 1: Sefer Moreh nevukhim le-ha-rav ha-gadol ha-ḥoker ha-Elohi he-ḥakham ha-kolel Rabenu Mosheh ben Maimon z.ts.l. 'im shene ferushim nikhbadot medubar bam, hemah perush ha-rav ha-ḥoker ha-mekubal he-ḥakham ha-filosof Mosheh Narboni u-ferush Giv'at ha-Moreh
Text is presented as original: 
No
Text is presented as a translation? 
No
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
Name of the old text as it appears in the book: 
מורה נבוכים
Name of the old text's author as it appears in the book: 
רמב"ם
Volumes
Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
Publisher/ Printing press
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקנא
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[9], קח, [1] ד' כולל שער
Height of book, in cm: 
20
Width of book, in cm: 
17.5
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
למשל: צב, צד
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
Yes
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
Yes
Notes: 

כך מציין אייכל ב"דבר אל הקורא".

Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Target audience
Target audience
Notes on target audience: 

מימון בהקדמתו פונה אל ה"קורא המשכיל". לדבריו בסוף ההקדמה, הוא מביא את "קורות הפילסופיאה מזמן התחלתה עד זמנינו זה למען דעת כל קורא משכיל כי לא מלבי היתה זאת, אם אמרתי היות החכמות בזמן ארסטו חסרות..."
אייכל ב"דבר אל הקורא" מציין כי "זה שנים רבים מלאתי את לבבי לעסוק בספרי חכמה ולאסוף אחת אחת את אשר מצאתי בם לתועלת משכילי בני עמינו ולתחם לפניהם בלשוננו הקודש כאשר לאל ידי, יען מצאתי בדור הזה רבים מחכמי התורה אשר יבקשו גם לקחת יד בחכמה, ולא עלתה בידם, מחוסר הספרים אשר יבקשו בם די רוות נפשם."

Book's reception in its time
Contemporary references to the book: 

התייחסות אל הספר גבעת המורה מופיעה בספר הברית, חלק א', של פנחס אליהו הורביץ, ברין תקנ"ז, במאמר י', פרק טו', דף סב'. הורוויץ יוצא כנגד טענתו של מימון שהפילוסופיה הגיעה בתקופתם לדרגת שלמות. הוא טוען כי בכל דור ודור קמים פילוסופים כנגד התפיסות הפילוסופיות המקובלות ומציגים תפיסות חדשות, ונותן לדוגמא את הפילוסוף בן-זמנם עמנואל קאנט שיצא נגד קודמם.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 22 V 13255
Bar-Ilan University Library: 
A176 מורה תקנ"א
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בבר אילן

Notes: 

נטלי:

פיינר תשס"ב.

ספרייה לאומית: S 22 V 13255.

בר אילן: A176 מורה תקנ"א - מדף

העותק הנמצא בספריה "מכורך עם החלקים האחרונים המפורשים ע"י ר’ יצחק סטנוב". ("3 כר' ב-1").

מהדורה מאוחרת יותר של ספר זה (זולצבאך תק"ס) משויכת לשמו של סטנוב, המו"ל ומצרף פירוש משלו.

בעותק בספריה הלאומית, קודם לעמוד השער בעברית עמוד שער בלטינית, וזו לשונו:

MORE NEBUCCHIM. SIVE LIBER DOCTOR PERPLEXORUM AUCTORE R. MOSE MAJEMONIDE ARABICO IDIOMATE CONSCRIPTUS, A R. SAMUELE ABBEN THIBBONE IN LINGUAM HEBRAEAM TRANSLATUS, NOVIS COMMENTARIS UNO R. MOSIS NARBONNENSIS, EX ANTIQUISSIMIS MANUSCRIPTIS DEPROMTO; ALTERO ANONYMI CUJUSDAM, SUB NOMINE GIBEATH HAMORE ADAUCTUS, NUNC IN LUCEM EDITUS CURA ET IMPENSIS ISAACI EUCHELI. BEROLINI, OFFICINA SCHOLAE LIBERAE JUDAICAE MDCCXCI

Book producers
Role(s) in book creation: 
Commentator
Role(s) in book creation: 
Mevi La'Dfus (Producer)
Prefaces
Writer of preface: 
Euchel, Isaac Abraham
Role in book production: 
Editor
Preface title: 

דבר אל הקורא

Notes: 

הקדמה נוספת מאת משה נורבוני: הקדמת החכם הנורבוני.
"הקדמתו" של אייכל: בסוף הספר.

Writer of preface: 
Maimon, Salomon - מימון, שלמה
Role in book production: 
Commentator
Preface title: 

הקדמת החכם בעל גבעת המורה