מורה נבוכים ב

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
מורה נבוכים ב
Title of the book in Latin characters: 
Moreh nevukhim 2
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
General notes: 

כפי שסטנוב מציין בהקדמתו, מטרות אחדות שם לו בפירושו זה: "א' לא הלכתי בגדולות ובנפלאות ממני, ב' לא צללתי במי הפילסופי' עמוק מאור השכל, ג' לא סרתי מלכת בדרך המפרשים הישנים... ד' סדרתי פרקיו זה אל זה לידע ולהודיע כוונתו בפרק המיוחד להם..."

בסוף הספר: "פירוש מהמלות זרות אשר במאמר הנכבד מורה צדק". כפי שסטנוב מציין שם, "חובה על כל מחבר לפחת רוח חיים במליצותיו למען לא יהיה כדורש אל המתים". לכן הוא מביא רשימת מלים שהכין "הרב החכם ר' שמואל בר"י אב תבון מעתיק ס' המורה מערבי אל עברי בהיותו כמוכרח לחדש מלות זרות משקלי שמות ובניני פעלים חדשים בהעתקתו על כן הוכרח לפרש דבריו". סטנוב מקצר את דבריו הארוכים, ומוסיף אחרות, "ועוד ראיתי כי טוב להורות על מקומם במלות הגיון ולהעתיק רובי המלות ללשון אשכנז ולטיין, למען יבין המעיין ולא יתעה".

Volumes
Number of volumes published: 
3
Number of examined volume: 
2
Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקנו
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1795
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern and non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: שנת אזן ותקן

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[א], פא ד' כולל שער
Height of book, in cm: 
20
Width of book, in cm: 
17.5
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Notes on illustrations / diagrams: 

למשל, עמ' לא.

General Notes: 

בעניין הלשון: בתוספת שהוסיף בסוף הספר ("פירוש מהמלות זרות"), מציין סטנוב כי מצא לנכון "להעתיק רובי המלות ללשון אשכנז ולטיין, למען יבין המעיין ולא יתעה".

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
Yes
Notes: 

בסוף הקדמתו הקצרה מודיע סטנוב: "לידע ולהודיע ששמות הנדיבים אשר באו על החתום ואשר עוד יבואו יודפסו לשם ולתפארת בסוף החלק השלישי אם יגזור הש"ית בחיים".

Is there a list of subscribers? 
No
Notes: 

אין רשימה בחלק זה של הספר, אך סטנוב מודיע: "שמות הנדיבים אשר באו על החתום ואשר עוד יבואו יודפסו לשם ולתפארת בסוף החלק השלישי אם יגזור הש"ית בחיים". ואכן בסוף החלק השלישי מופיעה רשימת החותמים.

Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Topics
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

סטנוב מבקש להציג ספר שידבר בשפה ברורה לקהל הקוראים. הוא מציין כי קיימים פירושים רבים, אך "לא ללמד יצאו כי אם להראות כחם ועוצם שכלם באלהות... ועם היות אלה המפרשים גדולים חקרי לב בדורותם, הנה לא לנו עזר מהם".
סטנוב, לעומתם, "נכמרו רחמי על בני גילי, ואומר יצוא אצא גם אני לישע בני עמי... לאנשים כערכי שבורי לב ודכאי רוח אשר לא גובה להם ולא יהורא להם".

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 22 V 13255
Bar-Ilan University Library: 
A176 מורה תקנ"א
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בבר אילן (צולמו דפים ראשונים)

Notes: 

נטלי:

רשימות של ספרי חינוך נערים, כרטיסייה של שמואל פיינר.

ייתכן כי חלק ב' וג' יצאו יחד, ויש לשקול האם לצרפם גם בתוכנה.

ספרייה לאומית (כרוך יחד עם חלקים א' וג'): S 22 V 13255

בר אילן: A176 מורה תקנ"א - מדף

לפי הרשימה של ספרי חינוך נערים, המבאר והמוציא לאור היה יצחק סטנוב. לעומת החלק הראשון, לא נזכרים כאן שמותיהם של שלמה מימון או יצחק אייכל.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Commentator
Mevi La'Dfus (Producer)
Prefaces
Writer of preface: 
Satanow, Isaak
Role in book production: 
Commentator
Editor
Preface title: 

"הקדמה - הסכמות וחרמות הגאונים ה"ה בספר הכוזרי הנדפס פה ברלין"