מזמור לתודה לאלהינו

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
מזמור לתודה לאלהינו: על יום הצלת המלך אדנינו Ein hebräisches Gedicht mit deutscher Übersetzung. Am Danksagungs-Fest für die Rettung Sr. Majestät unsers allergnädigsten Königes und Landesherrn Georg des III. von der Judenschaft zu Göttingen
Title of the book in Latin characters: 
Mizmor le-todah le-elohenu: ʿal yom hatsalat ha-melekh adonenu Ein hebräisches Gedicht mit deutscher Übersetzung. Am Danksagungs-Fest für die Rettung Sr. Majestät unsers allergnädigsten Königes und Landesherrn Georg des III. von der Judenschaft zu Göttingen
Text is presented as original: 
Yes
Text is presented as a translation? 
Yes
Publisher/ Printing press
Name of publisher: 
Year of publication as it appears in the book: 
1786
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[4] ע'
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Secondary textual models: 
Notes: 

שיר פטריוטי, תפילה, בעברית ובתרגום לגרמנית.

Topics
Topics: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 65 A 1217
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

וינוגרד 1993

IUL

לפי הקטלוג, המחבר הוא "לוי".

ספרייה לאומית: S 65 A 1217

וינוגרד מציין: "עם גרמנית". לכבוד "גיאורג השלישי, מלך הנובד".

Book producers
Name: 
אנונימי
Role(s) in book creation: 
Author