מחברות עמנואל

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
מחברות עמנואל: מליץ וסופר, הנותן אמרי שפר
Title of the book in Latin characters: 
Maḥberot ʻImanuʼel: melits ṿe-sofer, ha-noten imre shefer
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1796
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern and non-modern
Price of book as it appears in the book: 
ג' ר"ט ח"ג (רשום בשער הספר)
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: @ שנת אזן ותקן משלים הרבה

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[1] עמ', רסח' עמ', [1] עמ'
Height of book, in cm: 
21
Width of book, in cm: 
18
Are there illustrations/diagrams? 
No
General Notes: 

חלק מן המליצות מופיעות בטורים מקבילים.
אותיות גותיות מופיעות רק בשער הספר:
Berlin 1796. In der Orientalischen Buchdruckerei.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
Yes
Notes: 

סטנוב טוען כי הספר יצא במהדורה מוגבלת, ומעודד את הקונים לקנותו מהר פן יאזל:
(מודעא) את הספר לא הדפיס השיר רק מתי מספר למען תתם תשורה לקרוביו מיודעיו ומעט מזער נשארו למכור, לכן אל יאמר הכילי הנבל אלכה היום ומחקר אקנה בזול פן בטרם ילך ואינם" (מתחת להקדמה (עמ' [1]).

People mentioned in the book
Hebrew Name: 
סטנוב, יצחק
German Name: 
Satanow, Isaak
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
General notes
General notes: 

העורך לא מציין במפורש את קהל הייעד שלו, אך מן השימוש בעברית והדפסה מחדש של טקסט עברי ישן, יש להניח כי פנה אל קהל יהודי

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S 31 V 486
Tel-Aviv University Library: 
מהלמן 892.4116עמנ
References and bibliography
Copy of book used: 

ספריית אוניברסיטת תל אביב, מהלמן

892.4116עמנ

Notes: 

טק:

יש להשוות עם מהדורות קודמות של הספר, כדי לדעת עד כמה ערך סטנוב ושינה אותו (כפי שטען בהקדמה לספר, ראו חלון "הקדמה").

IUL

ספרייה לאומית: S 31 V 486

מהדורה חדשה של טקסט של מחבר ישן: עמנואל בן שלמה, הרומי,בערך 1260-בערך 1330

Bibliography of the Hebrew Book:

שנת אזן ו'ת'ק'ן' משלים הרבה

Physical Description [2], רסח, [2] עמ'. 4°.

Notes [2] עמ' (בסוף הספר): מליצה בפרוזה חרוזה, משובצת שני שירים, מאת המהדיר סאטאנוב, הכותב: שמי לא אפרש... אבל אתן לך סימן... [יצחק] זה שמי... הנעלם.

מעבר לשער: <מודעא>. זה הספר לא הדפיס השיר [צ"ל: השר, איצק יפה] רק מתי מספר, למען תתם תשורה לקרוביו ומיודעיו. ומעט מזער נשארו למכור...

על שיבושיה של מהדורה זו ועל הוספותיו של המהדיר בגוף הספר, עי' במבואותיהם של חיים בראדי, עמ' ט-י, ושל דב ירדן, עמ' כא.

Added personal author [סאטאנוב, יצחק בן משה הלוי]

Additional Personal Name איצק בר"ד [ב"ר דניאל] יפה

חיים בראדי

Language עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Editor
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Satanow, Isaak - סטנוב, יצחק
Role in book production: 
Editor
Preface title: 

הקדמת המגיה

Notes: 

"הקדמת המגיה", (עמ' [1]): סטנוב מתאר את חשיבות הספר, העוסק ב"שירי עגבים" וב"אהבת נשים", ונסמך על העיסוק בזה במסורת - בשיר השירים, אצל מקובלים שונים וכד'. הספר מועיל ללימוד העברית, ומונע את "חרפת רעב בלשון כמאן דאמר בזוי אתה מאד זה אדום שאין לה כתב ולשון". כלומר, מטרת הדפסת הספר הפצת העברית, והרחבת הספרות העברית לתחומים בהם היא חסרה. הוא חוזר על דבריו בשער כי איציג מימן את הדפסת הספר, וטוען כי ערך אותו באופן מסיבי: "... ואני הגבר הוקם על להגיהו ואתנה את לבי אל הספרים הישנים והנם משובשים מאד, כי בתי החרוזות היו רצוצים, וארמונות השירים היו מפורצים, ואבני המשקל היו כאבני גיר מנופצים, ואקום לעשות מלאכתי מלאכת ההגהה ואגדור פרוצות החרוזות ואעמידה בתיהם על תלם וארמנות השירים על משפטם, והוצאתי במספר צבאם, ושקלתי בשקל הקודש מבטאם, ומי חכם יבין דעת שאין ערוך לראשונים עם זה כלל:"