מחברת חיי הנפש ונצחיותה

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
מחברת חיי הנפש ונצחיותה: אשר אך לנשמת אדם ברית כרותה
Title of the book in Latin characters: 
Maḥberet Ḥaye ha-nefesh ṿe-nitsḥiyutah: asher akh le-nishmat adam berit kerutah
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמז
Place of publication as it appears in the book: 
Notes: 

בתחתית עמוד השער כתוב:
"נדפס... במשב"ח [במשכ"ח?] חדש אשר בנה שלמ"ה ברשיון אדונינו המלך אוהב משרי' תחת ממשלת האדון הגדול שטשענסני טשאצקי שר ומושל על מחוזות וערים נגיד ארצו וחבר האדירים הקלים מנשרים ע"י חברי' המעולים מדפיסי"ם ועולים הרבני חסידא ופרישא מוהרר שלמה והנגיד מוה' אלימלך וחתן תמים מוה' אברהם ובהשקפת הגי"ה אור ספרי המדקדק בחסידות מוהרר שמשון מחאליוב נרם יהיל לנצח"

נוסח כתיבת התאריך: בשנת יראת יי ראשית דעת חכמה ומוסר וגו' לפ"ק

Editions
Notes: 

הספר הודפס מחדש (מהדורת צילום) יחד עם ספרים אחרים (כגון תומר דבורה למשה קורבואירו ואחרים) בירושלים תשמ"ז.

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[31] ד'
Height of book, in cm: 
19
Width of book, in cm: 
12
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Notes: 

ב"התנצלות המחבר" מסביר מדוע נמנע מלצרף את ההסכמות אשר לדבריו נמצאים בידיו. (הוכרח לקצר את כתב היד.)

Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
Yes
Notes: 

אין פרטים ברורים לגבי המדפיסים. ראו אצבע ב"הוצאה/בית דפוס".

Is there a list of proofreaders? 
Yes
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
שמשון מחאליוב
German Name: 
שמשון מחאליוב
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 71 A 1553
Bar-Ilan University Library: 
A410.3 הור.חי תקמ"ז R
Tel-Aviv University Library: 
296.127 הור - CT
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בבר אילן

Notes: 

נטלי:

פיינר תשס"ב

IUL

ספרייה לאומית: R 71 A 1553

תל אביב:

296.127 הור - CT

בר אילן:

A410.3 הור.חי תקמ"ז R

בקטלוג מופיע מהדורת צילום של ספר זה: ספר חיי הנפש ונצחיותה - בית מדות :על השארת הנפש, על דאגה וכעס ומשלי מוסר, ירושלים תשמ"ז.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author