מחזור מנהג פולין ליום שביעי ושמיני של פסח - 1800

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
מחזור מנהג פולין ליום שביעי ושמיני של פסח: מדויק היטיב ומבואר יפה ומתורגם אשכנזית
Title of the book in Latin characters: 
Maḥzor minhag Polin le-yom sheviʿi u-shemini shel Pesaḥ: meduyaḳ heṭev u-mevoʾar yafeh u-meturgam Ashkenazit
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Name of "old text": 
מחזור / שיר הכבוד / שירי ייחוד
Volumes
Part of a series of books? : 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1800
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקס
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1800
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
קטז' ד', [1], יב' ד'
Height of book, in cm: 
19
Width of book, in cm: 
11
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

עוד מופיעים שיר הכבוד, שירי ייחוד ושיר השירים

Topics
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

רשום בכותרת לפי מנהג פולין - לכן נועד לאשכנזים

לא מצויין קהל יעד יהודי ספציפי, אך כנראה שהמחזור לא נתפס כחתרני או משכילי (ראו שדה "הערות" בחלון "חוקר ומקורותיו"

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 16496
Frankfurt University Library: 
urn:nbn:de:hebis:30:2-3372
References and bibliography
Copy of book used: 

לאומית:

R 16496

Studies about the book: 

רקובר, נחום.1972. 'היסוד המשפטי של איסור ההדפסה ב"הסכמות" לספרים'. דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות, ג', עמ' 334, 337.

Notes: 

רקובר, נחום.1972. 'היסוד המשפטי של איסור ההדפסה ב"הסכמות" לספרים'. דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות, ג', עמ' 337: רקובר מציין כי החת"ם סופר פסק כי המדפיס רשאי להמשיך ולהדפיס הדפסות נוספות של המחזור, עד תום תקופת ההסכמה, כדי לכסות את הוצאותיו.

אם כך, המחזור הדו-לשוני עברי-גרמני לא נתפס כספר משכילי חתרני.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Commentator
Mevi La'Dfus (Producer)
Role(s) in book creation: 
Mevi La'Dfus (Producer)