מחזור מנהג פולין לשמיני עצרת ולשמחת תורה - 1805

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
מחזור מנהג פולין לשמיני עצרת ולשמחת תורה: מדויק היטיב ומבואר יפה ומתורגם אשכנזית
Title of the book in Latin characters: 
Maḥzor minhag Polin li-Shemini ʿatseret u-le-Simḥat Torah: meduyaḳ heṭev u-mevoʼar yafeh u-meturgam Ashkenazit
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Name of "old text": 
מחזור
Volumes
Part of a series of books? : 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1805
Hebrew year of publication as it appears in the book: 
תקסה
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1805
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[12] עמ', יד' ד', [1] עמ', צ' ד' [1] עמ', יב' ד'
Height of book, in cm: 
19
Width of book, in cm: 
11
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
עיטור: בעמוד השער הראשון
General Notes: 

שם בית הדפוס מופיע על שער הספר בגרמנית באותיות לטיניות

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
General notes: 

בעמוד האחרון של הספר מופיעות הזהרות על הדפסות הספרים הללו, ומשתמשים שוב בשמות המסכימים שהופיעו במחזור ליום ראשון ושני של פסח

Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Notes: 
הקדמתו של הידנהים הסוקרת את הפייטנים לאורך הדורות היא בעצם סקירה היסטורית
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

בכותר הספר נרשם: "לבני פולין פיהם ומעהרין"

לא מצויין קהל יעד יהודי ספציפי, אך כנראה שהמחזור לא נתפס כחתרני או משכילי (ראו שדה "הערות" בחלון "חוקר ומקורותיו"

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 16496
References and bibliography
Copy of book used: 

לאומית:

R 16496

Studies about the book: 

רקובר, נחום.1972. 'היסוד המשפטי של איסור ההדפסה ב"הסכמות" לספרים'. דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות, ג',334, 337.

Notes: 

רקובר, נחום.1972. 'היסוד המשפטי של איסור ההדפסה ב"הסכמות" לספרים'. דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות, ג', עמ' 337: רקובר מציין כי החת"ם סופר פסק כי המדפיס רשאי להמשיך ולהדפיס הדפסות נוספות של המחזור, עד תום תקופת ההסכמה, כדי לכסות את הוצאותיו.

אם כך, המחזור הדו-לשוני עברי-גרמני לא נתפס כספר משכילי חתרני.

Book producers
Role(s) in book creation: 
Translator
Commentator
Mevi La'Dfus (Producer)
Role(s) in book creation: 
Mevi La'Dfus (Producer)
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
Heidenheim, Wolf - הידנהים, וולף
Role in book production: 
Translator
Commentator
Editor
Preface title: 

הפיוטים והפייטנים

Notes: 

"הפיוטים והפייטנים": הידנהים מציג ב-12 עמודים את הפייטנים השונים ופיוטיהם, ומבקש מקוראיו לידע אותו אם שכח מישהו