מכתבי הרבנים

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
מכתבי הרבנים Getreue Uebersetzung der in Livorno in Hebräischer Sprache gedruckten und hier abgedruckten Briefe, der Herren Ober-Rabbinen und Aeltesten der Juden-Gemeinden in Italien; zur Widerlegung eines wider sie verbreiteten äusserst verläumderischen Gerüchts. (M.s. den Altonaischen Merkurius und den Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten vom Freytage den 8ten April 1797, Nr. 57, Art. Florenz den 20sten März.)
Title of the book in Latin characters: 
Mikhteve ha-rabanim Getreue Uebersetzung der in Livorno in Hebräischer Sprache gedruckten und hier abgedruckten Briefe, der Herren Ober-Rabbinen und Aeltesten der Juden-Gemeinden in Italien; zur Widerlegung eines wider sie verbreiteten äusserst verläumderischen Gerüchts. (M.s. den Altonaischen Merkurius und den Hamburgischen unpartheyischen Correspondenten vom Freytage den 8ten April 1797, Nr. 57, Art. Florenz den 20sten März.)
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
1796
Place of publication as it appears in the book: 
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Language of footnotes: 
Location of footnotes: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
16, [8] ע' כולל עמודי שער
Height of book, in cm: 
17
Width of book, in cm: 
10
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 8= 23 V 13792
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

פיינר תקס"ב

ספרייה לאומית: R 8= 23 V 13792

לבדוק: כץ, היציאה מן הגטו, 134- 135.

לבדוק אם ה"מכתבים" אכן הודפסו קודם לכן, כמצויין בכותרת בגרמנית ובעמוד השער בעברית: "נדפסו בק"ק ליוורנו שנת תקו"ן עולם לפ"ק ונדפסו עוד פעם פה המבורג".

+ בסוף המכתבים השונים ישנם שמות של "רבנים" שחתמו: האם שמות אמת אלו?

לשקול האם לרשום "מתרגם אנונימי".

אם באמת פורסמו קודם: "מהדורה חדשה". אם לא: מקורי. לסמן גם תרגום אם מתאים (אם באמת פורסמו קודם ואתה תורגמו).

מודל: ספרות מכתבים - פיקטיביים או אמיתיים בהתאם.

במעבר מעברית לגרמנית: מודעה בעברית ובתרגום לגרמנית:

"מכאן מודעא רבה איך כל הכתוב לעיל הועתק אות באות מלה במלה מהגופים העקריים: אשר הם ספונים וחתומים אצל מעלת שרי המעמד של מחנה אלהים זה ליוורנו יע"א בקנצילייריא"ה שלהם בפילצ"א י"ב של מינוטא"ס נומיר"ו 70. נדפס פה ליוורנו יע"א בדפוס המשותפים החכם המוהר"ר יעקב נוניס ואיס נר"ו והמשכיל כמה"ר רפאל מילדולה נר"ו: Con Approvazione"

שמות ה"מדפיסים" בגרמנית:

Jacob Nunes Vais und Raphael Meldola

Book producers
Name: 
אנונימי
Role(s) in book creation: 
Author