מכתב מרפא לנפש

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
מכתב מרפא לנפש
Title of the book in Latin characters: 
mikhtav marpe la-nefesh
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in other sources: 
תקנד
Place of publication as it appears in other sources: 
Book structure
Number of languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[7] עמ'
General Notes: 

הטקסט בעברית משתרע על פני 5 עמודים, ומופיע באותיות רש"י. הטקסט בגרמנית באותיות עבריות, שחתום על ידי דוד פרידלנדר ומופיע לאחריו, הוא בן 2 עמודים ומופיע באותיות מרובעות ללא ניקוד.

Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
Yes
Notes: 

זוהי מטרת הספר - גיוס מנויים

Is there a list of subscribers? 
Yes
Notes: 

שמות החברים בחברת "מרפא לנפש" מופיעים בעמוד הראשון

Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
References and bibliography
Notes: 

טק:

Bibliography of the Hebrew Book:

חש"מ

תאריך ההוצאה בגימטריה: שנת ו'נ'ד'י'ב' נ'ד'י'ב'ו'ת' י'עץ

תוכנית להוציא לאור את ספריו של יצחק סאטאנוב. המחבר הוא כנראה סאטאנוב עצמו.

דף [3]: "והנה המדקדק הרבני מו' יצחק הלוי המכונה ר' איצק סטנאב זה דרכו בקודש לתת רפאות תעלה לחליי הנפש המשכלת ... בהדפסת ספרים יקרים חדשים עם ישנים ... ואלה הספרים אשר יודפסו, הכוזרי עם ביאור ... מורה נבוכים עם ביאור קל וקצר ... ספר

ירושלים ... על השארות הנפש ... כפי העולה מדעת חז"ל ונשען לגבול המחקר הפילוסופי ... חברו הדאקטר החכם שיינאמאן ברא"ס [בן ר' איצק סאטנאב] ... ספר הר ציון, הכולל מליצות ... ומכתבים ... בכל דבר חכמה ... ואחרון ... ספר מלאכת הכימיאה בכתב

עברי ולשון אשכנז קל", ב אב תקנ"ד.

מפורטים תנאי החתימה מראש על הספרים ושכרם של "מאספי החתומים על הספרים". רשימה של חותמים נדפסה מעבר לשער.

בסוף המלצה מאת דוד פרידלענדער, ברלין, טו אב תקנ"ד (בגרמנית, באותיות עבריות).

Collection אוסף פרטי.

(ביוני 2007 ביקרנו בקומה ב' שבספרייה הלאומית, בבמפעל הביבליוגרפיה העברית של הספרייה הלאומית Bibliography of the Hebrew Book, בקומה ב' – דיברנו עם יודלביץ, שמפעיל את המקום, והוא לא זוכר מאין המידע הגיע אליו. הספר הגיע אליהם מאוסף פרטי כלשהו, ואין רישום מהיכן. יש שם ארגזים רבים שאולי אפשר לחטט בהם, אך הסיכוי למצוא אפסי. צריך לנסות ליצור איתו שוב קשר, אולי הוא ייזכר).

Added corporate author [ברלין. חברת מרפא לנפש]

עברית

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Role(s) in book creation: 
Author