מסכת אבות

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
מסכת אבות: עם פירוש יין לבנון ... סובב והולך על הוראת השרשים והבדליהן וכונות המליצות והמשלים שהשתמשו בהם הנביאים ע"ה על דרך שהחלונו לברר וללבן בספרנו גן נעול
Title of the book in Latin characters: 
Masekhet Avot: ʻim perush Yen Levanon ... sovev ṿe-holekh ʻal horaʼat ha-shorashim ṿe-hevdelehen ṿe-khaṿanot ha-melitsot ṿeha-meshalim she-hishtamshu ba-hem ha-neviʼim ʻa.h. ʻal derekh she-heḥelunu le-varer ule-laven bi-sefarenu Gan naʻul
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
New edition
Type of new edition, as specified in the text: 
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקלה
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: שנת כבוד הלבנון נתן לה לפ"ק

Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
Yes
Notes: 

"מפתח ראשון" - בתחילת הספר.
פרוט הנושאים הנדונים ומס' העמודים.

"מפתח שני" - בסוף הספר.
"למצוא רוב הפסוקים הבאים בספר זה מספרי הקדש, ונתפרשו ע"פ הוראות השרשים והבדליהן". כולל רשימת פסוקים לפי ספרי התנ"ך (ובנוסף מאמרי תלמוד ורז"ל) ומס' העמ' בהם מופיעים.

Number of pages in the book: 
[6], קנ, [2] ד'
Height of book, in cm: 
29
Width of book, in cm: 
20
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
Yes
Notes: 

בתחילת הספר ישנו "מכתב המחבר" בו וייזל מברך את אמו (ואת אביו ז"ל), וכותב לה "כי אשת חיל את, ויראת ה' היא אוצרך, לא נטשתי תורתך ולא מאסתי חוסרך יסרתני בנעורי, עתה ראי ריח בכך כריח הלבנון, קומי נא אמי ושתי מיין מסכתי למען תברכני נפשך".

Are there rabbinical approbations? 
Yes
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
Yes
Notes: 

בסוף הספר נרשם: "על ידי הפועל העוסק במלאכת הקודש באמונה הזעציר הבחור יהודה ליב בן מהו' זאב וואלף זצ"ל מברלין". לוודא האם מדובר בבן זאב המחבר המשכילי.

Is there a list of proofreaders? 
Yes
Notes: 

בסוף ספרו מציין וייזל כי הוא הגה את הספר, אך מתנצל על כי לא הכין לוח טעות כמקובל.

Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
יטלה מב"ת [וייזל]
German Name: 
יטלה מב"ת [וייזל]
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
דוד טעבל מבראד
German Name: 
דוד טעבל מבראד
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שאול (אב"ד באמסטרדם)
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שלמה שלם
German Name: 
שלמה שלם
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
וייזל, נפתלי הרץ
German Name: 
Wessely, Hartwig
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Notes: 
וייזל מביא רשימה ארוכה של מפרשים שפירשו לאורך מאות שנים את מסכת אבות. מה אני יכול להוסיף, שואל. חכמי העבר "לא סגרו השער בפני הבאים אחריהם, אבל מקום הניחו לזולתם לבקש ולמצוא עוד דברי חפץ, ויהי מה! אדברה גם אני על פי הדרכים אשר חדשנו בהוראת השרשים והבדליהן, ואשקה את נחלת אבותינו במים הנוזלים מן לבנון". וייזל מפרט במה נבדל פרושו ומציין: "שמתי לבי להבין כפי כחי הכונה העקרית שבכל מאמר ומאמר, על פי תנאים שאזכור...להבין המליצה..."
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

וייזל פותח את הקדמתו ברמיזה על קהלו: "ללמד לבני יהודה משל ומליצה דברי חכמים וחדותם, הלא היא כתובה על ספר הישר, שנאמר ושננתם לבניך ותניא בספרי בניך אלו התלמידים שנאמר ויצאו בני הצביאים ואין המצוה הזאת מוטלת לבד על המופלאים בכחמה... אלא הגדול והקטן נצטוה בה, כי אין לך חושב מחשבות תורה וחכמה בישראל שלא יהיו קטנים ממנו הצריכין לתורתו והמקבלים תועלת מתלמודו ומדבריו. ולכן כל מבין עם תלמיד המצליח לדלות מים חיים מבאר החכמה, חייב להזיל מים מדליו ולהשקות צאן קדשים הצמאים לשמוע דבר ה'..."

Catalog numbers
National Library of Israel: 
R 2= 23 V 5046
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית

Notes: 

נטלי:

IUL

עותק בספריה הלאומית: R 2= 23 V 5046

Book producers
Role(s) in book creation: 
Commentator
Prefaces
Number: 
0
Writer of preface: 
Wessely, Hartwig - וייזל, נפתלי הרץ
Role in book production: 
Commentator
Preface title: 

הקדמת המחבר