מערכי לב

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
מערכי לב
Title of the book in Latin characters: 
Maʻarkhe lev
Text is presented as original: 
Yes
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמה
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
modern
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[4] ע' כולל שער
Are there illustrations/diagrams? 
Yes
Pages in which illustrations / diagrams appear: 
עמוד שער + עמוד אחרון
Persons mentioned in book
Are there personal addresses? 
No
Are there rabbinical approbations? 
No
Are there recommendations? 
No
Are there dedications? 
No
Are there thanks? 
No
Is there an appeal to sell subscriptions? 
No
Is there a list of subscribers? 
No
Is there a list of printers? 
No
Is there a list of proofreaders? 
No
Is there a list of the book's funders? 
No
Is there a list of the book's sellers? 
No
Textual models
Main textual models of the book: 
Topics
Notes: 
השיר מהלל את הקמת חבורת משכילים. מדברי השיר: "...מה נהדר/ שבת ריעים אוהבי חכמה יחד!/ מתוקה חברתם גם נעמה/ איש את אחיו יעזורו, ישחקו לפחד!// הלא בישרת לבב יתנו ידים/ הפיק בינות, למד זה את זה דעת/ זה יורה דיעה, זה יבין שמועה/ ובמוסר השכל דופי רוחם נושעת/..." ועוד: "יואל שדי לכונן מפעל רוחנו/ לחזק עמודי החברה חצבנו לנצח:/ ונהי מוצאים חן ושלום בעיני משכילים,/ אז לא נירא מלעג השאננים ועזי מצח!// אך טוב נרדפה, אך קרבת אלהים,/ זאת אל שואל, זאת יהי לנו לעינים!/ ללמד תועי רוח בינה, ונמהרי לב/ השכל וידוע ומלאה הארץ דעה כמים!...//
Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Notes on target audience: 

המחבר פונה אל "רעיו" בחברת דורשי לשון עבר.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
L 1154
References and bibliography
Copy of book used: 

עותק בספריה הלאומית - עותק צילום (לכן לא צוין גודל)

Notes: 

נטלי:

פיינר תשס"ב, IUL

שם המחבר לפי פיינר: שמעון בר"ז

שם המחבר לפי IUL: שמעון פרידלנדר

הספר נמצא בספריה הלאומית: L 1154

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author