משלי אסף א

Type of book:
Type of book
Full title of book: 
משלי אסף א'
Title of the book in Latin characters: 
Mishle Asaf 1
Text is presented as a new edition of old text? 
Yes
Is there information to contradict this? : 
Yes
References: 

בהסכמה הרשומה בראש הספר מצויין כי יצחק סטנוב הציג את כתב היד כספר ישן שהוא מצא אותו, אבל לדעת המסכימים יתכן שהוא עצמו כתב זאת. בהקדמה לספר מספר יוסף לוצטו כי סטנוב מצא את הספר בספרייה, וכי הוא פרסם אותו בלוויית הביאור שלו: "... ראו ראינו מעשה אצבעותיך ספר אסף וביאורו אשר כוננת, מושב אלוהים ישבת בבית עקד הספרים ושם מצאתיו...". בפרק א' פס' א' של הספר הוא מציין את המקור המדוייק: "בן ברכיהו מן המשוררים אשר בלוים". ראו גם ורסס תש"ן, 170; פלאי 1988, 84.

Name of "old text": 
משלי אסף
Author of "old text": 
אסף בן ברכיהו
Notes: 

דברי הימים א', ו':כד'

Volumes
Number of volumes published: 
3
Number of examined volume: 
1
Names of other published volumes: 

משלי אסף - חלק ב', ברלין תקנ"ב; משלי אסף - חלק ג' (זמירות אסף) תקנ"ג

Part of a series of books? : 
Yes
Name of series: 
Publisher/ Printing press
Year of publication as it appears in the book: 
תקמט
Gregorian year of publication as it appears in the book: 
1789
Place of publication as it appears in the book: 
Format of date: 
non-modern
Notes: 

נוסח כתיבת התאריך: שנת ועשית הטוב והישר לפ"ק

Editions
Total number of editions: 
1
Last known edition: 
1789, ברלין, חברת חינוך נערים
References: 

IUL

Year of edition: 
1789
City of edition: 
References: 
IUL
Book structure
Number of languages: 
Languages in book: 
Occasional words in other languages: 
Alignment of text: 
Typography: 
Is there a preface? 
No
Is there an epilogue? 
No
Is there a table of contents? 
No
Number of pages in the book: 
[11 עמ'] נד'
Height of book, in cm: 
20
Width of book, in cm: 
13
Are there illustrations/diagrams? 
No
Persons mentioned in book
Are there rabbinical approbations? 
Yes
Notes: 

על צבי הירש נאמר כי הוא חונה בשווערין; על יוסף ברוך כי הוא חונה במעזריטש; על שמואל שמעלקא כי הוא חונה בדעמביץ; ועל שאול כהנא כי הוא חונה בלנצהוט

Is there a list of subscribers? 
Yes
People mentioned in the book
Hebrew Name: 
יוסף
German Name: 
יוסף
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוסף ברוך
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שאול כהנא
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמואל שמעלקא ליב
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אביגדור ברעסלוי (רב)
German Name: 
אביגדור ברעסלוי
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אביגדור תאומים
German Name: 
אביגדור תאומים
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אברהם ב"ר אשר
German Name: 
אברהם ב"ר אשר
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
בומבורג (רב), אברהם
German Name: 
אברהם בומבורג
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אברהם בר"ה בר"נ
German Name: 
אברהם בר"ה בר"נ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אברהם בר"י פרץ
German Name: 
אברהם בר"י פרץ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אברהם בר"מ פ"ד
German Name: 
אברהם בר"מ פ"ד
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אברהם בר"נ ה"ש
German Name: 
אברהם בר"נ ה"ש
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אברהם ברנ"ז
German Name: 
אברהם ברנ"ז
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אברהם הייצפעלד
German Name: 
אברהם הייצפעלד
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אברהם צבי
German Name: 
אברהם צבי
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אברהם צילץ
German Name: 
אברהם צילץ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אברהם שלאחוב
German Name: 
אברהם שלאחוב
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אהרן אפנהיים בל"ב
German Name: 
אהרן אפנהיים בל"ב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אהרן ברא"כ מפ"ד
German Name: 
אהרן ברא"כ מפ"ד
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אהרן דעסויא
German Name: 
אהרן דעסויא
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אהרן סג"ל דרעטניץ
German Name: 
אהרן סג"ל דרעטניץ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אהרן פרענקל
German Name: 
אהרן פרענקל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אהרן צבי
German Name: 
אהרן צבי
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אולמן (אולמא), משה בר"י
German Name: 
משה בר"י אולמן
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
מאיר איגר
German Name: 
מאיר איגר
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
איזק העלפט
German Name: 
איזק העלפט
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אייזק בר"נ ה"ש
German Name: 
אייזק בר"נ ה"ש
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
דעסויא (גובה), אייזק
German Name: 
אייזק דעסויא
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אייכל, יצחק
German Name: 
Euchel, Isaac Abraham
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
איסר קאטבוס
German Name: 
איסר קאטבוס
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
איציג, יצחק דניאל
German Name: 
Itzig, Isaac Daniel
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
איצק צילך בק"ב
German Name: 
איצק צילך בק"ב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
איצק בר"ל זאקס
German Name: 
איצק בר"ל זאקס
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
איצק עלקש
German Name: 
איצק עלקש
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
איצק פ"ד
German Name: 
איצק פ"ד
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
פליס (רופא), איצק
German Name: 
איצק פליס
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אלחנן ברי"ל
German Name: 
אלחנן ברי"ל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אלי' אורשל
German Name: 
אלי' אורשל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אלי' ב"ר דניאל יפה
German Name: 
אלי' ב"ר דניאל יפה
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אלי' במהר"ר מן
German Name: 
אלי' במהר"ר מן
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אלי' ברי"ץ פרידבערג (הרופא)
German Name: 
אלי' ברי"ץ פרידבערג
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אלי' לוי
German Name: 
אלי' לוי
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אלי' מ"ב בפ"פ דאדר
German Name: 
אלי' מ"ב בפ"פ דאדר
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אלי פ"ל
German Name: 
אלי פ"ל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אנשיל עשווא
German Name: 
אנשיל עשווא
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אפרים בר"פ
German Name: 
אפרים בר"פ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אפרים ברי"ל
German Name: 
אפרים ברי"ל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
נתן ארענשטיין
German Name: 
נתן ארענשטיין
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אשר אנשיל שאטלענדר
German Name: 
אשר אנשיל שאטלענדר
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אשר בר"א אמבפארט
German Name: 
אשר בר"א אמבפארט
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
אהרן באהן
German Name: 
אהרן באהן
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
בובס פליט
German Name: 
בובס פליט
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
בונם ברא"ד
German Name: 
בונם ברא"ד
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
בוקי (פו"מ), אליהו
German Name: 
בוקי, אליהו
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
הירץ בינג
German Name: 
הירץ בינג
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
בנימין בר"פ (יועץ פנימי לאדונינו המלך יר''ה)
German Name: 
בנימין בר"פ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
בנימין כ"ץ
German Name: 
בנימין כ"ץ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
בנימין פולדא בשוועד
German Name: 
בנימין פולדא בשוועד
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
בנימן ה"ש
German Name: 
בנימן ה"ש
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
בענדיט וועזל
German Name: 
בענדיט וועזל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
בענדיט יורש
German Name: 
בענדיט יורש
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
בער האן
German Name: 
בער האן
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
בער פליס
German Name: 
בער פליס
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
בעריש במוהר"ר משה
German Name: 
בעריש במוהר"ר משה
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
בערמן ב"ר זעליגמן מק"ב
German Name: 
בערמן ב"ר זעליגמן מק"ב
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
בערמן פ"ל בק"ב
German Name: 
בערמן פ"ל בק"ב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
מאיר בערנהארד בק"ב
German Name: 
מאיר בערנהארד בק"ב
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
בצלאל ב"ר זלמן
German Name: 
בצלאל ב"ר זלמן
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ברוך ב"ר שמחה צעל
German Name: 
ברוך ב"ר שמחה צעל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ברוך מק"ב
German Name: 
ברוך מק"ב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ברוך משלאחוב
German Name: 
ברוך משלאחוב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ברוך עשווא
German Name: 
ברוך עשווא
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ברי"ל, יואל
German Name: 
Löwe, Joel
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
גבריאל דריזן בל"ב
German Name: 
גבריאל דריזן בל"ב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
דוד פ"ל
German Name: 
דוד פ"ל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
דוד שלעזינגר בה"ב
German Name: 
דוד שלעזינגר בה"ב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
דניאל בר"ש סגל
German Name: 
דניאל בר"ש סגל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
דניאל עלקש
German Name: 
דניאל עלקש
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
הירץ שלעזינגר
German Name: 
הירץ שלעזינגר
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
הירש ב"ר מענדל ק"ל בק"ב
German Name: 
הירש ב"ר מענדל ק"ל בק"ב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
הירש בערן שטיין
German Name: 
הירש בערן שטיין
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
הירש בר"י דאנציג
German Name: 
הירש בר"י דאנציג
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
הירש בר"נ
German Name: 
הירש בר"נ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
הירש מינדן בק"ב
German Name: 
הירש מינדן בק"ב
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
הירש קלמן מא"ד
German Name: 
הירש קלמן מא"ד
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
הירש קעסלין בה"ש
German Name: 
הירש קעסלין בה"ש
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
הירש קרא
German Name: 
הירש קרא
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
משה העלפט
German Name: 
משה העלפט
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
וואלף ב"ר בערמן פ"ל
German Name: 
וואלף ב"ר בערמן פ"ל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
וואלף באמבערג בק"ב
German Name: 
וואלף באמבערג בק"ב
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
וואלף בערן שטיין
German Name: 
וואלף בערן שטיין
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
וואלף בר"ז מש"ב
German Name: 
וואלף בר"ז מש"ב
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
וואלף בר"י
German Name: 
וואלף בר"י
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
וואלף בר"ש סג"ל
German Name: 
וואלף בר"ש סג"ל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
וואלף האללי
German Name: 
וואלף האללי
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
וואלף פ"ל בק"ב ג"ס
German Name: 
וואלף פ"ל בק"ב ג"ס
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
וואלף פרידבערג
German Name: 
וואלף פרידבערג
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוזיל ווערטהיים
German Name: 
יוזיל ווערטהיים
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
זיסל אסטראדע בה"ש
German Name: 
זיסל אסטראדע בה"ש
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
זכרי' מענדל ברנ"פ
German Name: 
זכרי' מענדל ברנ"פ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
זלמן דעסויא
German Name: 
זלמן דעסויא
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
זלמן ליסא בפ"ד
German Name: 
זלמן ליסא בפ"ד
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
זלמן ק"ב
German Name: 
זלמן ק"ב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
זלמן קאסל בק"ב
German Name: 
זלמן קאסל בק"ב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
זלמן שרד"פ
German Name: 
זלמן שרד"פ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
זנוויל בר"ה בר"ן
German Name: 
זנוויל בר"ה בר"ן
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
זנוויל הכהן
German Name: 
זנוויל הכהן
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
זנוויל פ"ל בק"ב
German Name: 
זנוויל פ"ל בק"ב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
זעליג ליגניץ
German Name: 
זעליג ליגניץ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
זעליג ליפשיץ בק"ב
German Name: 
זעליג ליפשיץ בק"ב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
זעליגמן בר"י בק"ב
German Name: 
זעליגמן בר"י בק"ב
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
חיים בר"א בר"פ
German Name: 
חיים בר"א בר"פ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
חיים בר"י סופר
German Name: 
חיים בר"י סופר
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
טעבלי בר"י מקראסן
German Name: 
טעבלי בר"י מקראסן
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יאעל בק"ב (דאקטער)
German Name: 
יאעל בק"ב
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יאקב באכי בפ"ד
German Name: 
יאקב באכי בפ"ד
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יאקב ברא"ד
German Name: 
יאקב ברא"ד
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יאקב צילך
German Name: 
יאקב צילך
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יאקב שלעזינגר בה"ב
German Name: 
יאקב שלעזינגר בה"ב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יהודא ליב סג"ל
German Name: 
יהודא ליב סג"ל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יואל בר"ל פרענקיל
German Name: 
יואל בר"ל פרענקיל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יואל האללי
German Name: 
יואל האללי
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יואל היכבורג
German Name: 
יואל היכבורג
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יואל יפה
German Name: 
יואל יפה
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יואל נויאן
German Name: 
יואל נויאן
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יודא בערנבורג
German Name: 
יודא בערנבורג
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוזל שווא
German Name: 
יוזל שווא
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוזפא געטינג בה"ב
German Name: 
יוזפא געטינג בה"ב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוזפא ש"ל
German Name: 
יוזפא ש"ל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יונה גלויגא
German Name: 
יונה גלויגא
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יונה גלויגא
German Name: 
יונה גלויגא
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוסף
German Name: 
יוסף
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוסף בר"אצ
German Name: 
יוסף בר"אצ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוסף בר"ה בר"ן
German Name: 
יוסף בר"ה בר"ן
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוסף בר"ל
German Name: 
יוסף בר"ל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוסף ברוך
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוסף דעסויא אצל רא"ד
German Name: 
יוסף דעסויא אצל רא"ד
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוסף האללי
German Name: 
יוסף האללי
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוסף יוזיל צ"ד
German Name: 
יוסף יוזיל צ"ד
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוסף לוצאטו איש איטליא מדי התמהמתי פה לונדן
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יוסף נייאמארק בק"ב
German Name: 
יוסף נייאמארק בק"ב
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
פליס (הרופא), יוסף
German Name: 
יוסף פליס
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יחיאל ב"ר הירש בק"ב
German Name: 
יחיאל ב"ר הירש בק"ב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יחיאל קאפנהאגן
German Name: 
יחיאל קאפנהאגן
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יעקב בר"א פ"ה
German Name: 
יעקב בר"א פ"ה
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יעקב בר"י
German Name: 
יעקב בר"י
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יעקב בר"ק כ"ץ
German Name: 
יעקב בר"ק כ"ץ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יעקב האן
German Name: 
יעקב האן
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יעקב לוי
German Name: 
יעקב לוי
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יעקב צבי
German Name: 
יעקב צבי
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יעקב קראניק
German Name: 
יעקב קראניק
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
יפה, דניאל
German Name: 
Itzig (Oberlandesältester), Daniel (Jaffe)
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יצחק אייזק ברמ"ס
German Name: 
יצחק אייזק ברמ"ס
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
יצחק חר"מ איגר
German Name: 
יצחק חר"מ איגר
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ירמי' בר"י
German Name: 
ירמי' בר"י
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ירמי' רופא
German Name: 
ירמי' רופא
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ישעי' ליב
German Name: 
ישעי' ליב
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ישראל אולמן
German Name: 
ישראל אולמן
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ישראל בר"י בה"ש
German Name: 
ישראל בר"י בה"ש
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ליפמן בר"מ לוי (פו''מ)
German Name: 
ליפמן בר"מ לוי
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ליב הנובר סג"ל
German Name: 
ליב הנובר סג"ל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ליברמן שלעזינגר
German Name: 
Schlesinger, Liebermann
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ליזר בישיטץ
German Name: 
ליזר בישיטץ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ליזר בר"ל פרענקל
German Name: 
ליזר בר"ל פרענקל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ליזר בר"ש פרעגר
German Name: 
ליזר בר"ש פרעגר
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ליזר נייאגאם
German Name: 
ליזר נייאגאם
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ליזר קראטשין
German Name: 
ליזר קראטשין
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ליפמן בר"ה ריס
German Name: 
ליפמן בר"ה ריס
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ליפמן בר"מ
German Name: 
ליפמן בר"מ
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
לעקיש וורבורג
German Name: 
לעקיש וורבורג
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
מאיר איגיר
German Name: 
מאיר איגיר
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
מאיר בר"י ג"ש מש"ל
German Name: 
מאיר בר"י ג"ש מש"ל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
מאיר ווארבורג
German Name: 
מאיר ווארבורג
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
מאיר מ"ס
German Name: 
מאיר מ"ס
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
מאיר פיורדא
German Name: 
מאיר פיורדא
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
מאנלי פ"ד
German Name: 
מאנלי פ"ד
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
מיכאל חיים
German Name: 
מיכאל חיים
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
מיכאל חר"ג
German Name: 
מיכאל חר"ג
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
מיכאל ליסא
German Name: 
מיכאל ליסא
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
מיכל מ"ס
German Name: 
מיכל מ"ס
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
מיכל פ"ל מק"ב
German Name: 
מיכל פ"ל מק"ב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
מענדל אפנהיים בק"ב
German Name: 
מענדל אפנהיים בק"ב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
מענדל בר"א
German Name: 
מענדל בר"א
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
מענדל בר"א בק"ב
German Name: 
מענדל בר"א בק"ב
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
מענדל בר"י כ"ץ
German Name: 
מענדל בר"י כ"ץ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
מענדל בר"ן
German Name: 
מענדל בר"ן
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
מענדל ברעסלוי בק"ב
German Name: 
מענדל ברעסלוי בק"ב
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
מרדכי ב"ר יואל כ"ץ בפד"א
German Name: 
מרדכי ב"ר יואל כ"ץ בפד"א
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
מרדכי בר"י שלעזינגר בה"ב
German Name: 
מרדכי בר"י שלעזינגר בה"ב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
מרדכי וועלי בק"ב
German Name: 
מרדכי וועלי בק"ב
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
מרדכי מגלוסק
German Name: 
מרדכי מגלוסק
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
מרדכי רופא
German Name: 
מרדכי רופא
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
מרקוזע, מרדכי
German Name: 
Marcuse, Marcus
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
משה אפנהיים בק"ב
German Name: 
משה אפנהיים בק"ב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
משה בורג
German Name: 
משה בורג
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
משה בישיטץ
German Name: 
משה בישיטץ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
משה בר"א צבי
German Name: 
משה בר"א צבי
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
משה בר"ט שמש בא"ד
German Name: 
משה בר"ט שמש בא"ד
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
משה בר"ל קאסל מק"ב
German Name: 
משה בר"ל קאסל מק"ב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
משה בר"מ ה"ב
German Name: 
משה בר"מ ה"ב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
משה זלאטווי
German Name: 
משה זלאטווי
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
משה חלפן סג"ל
German Name: 
משה חלפן סג"ל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
משה קינשבורג
German Name: 
משה קינשבורג
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
נחמי' גלויגא
German Name: 
נחמי' גלויגא
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
נטע מעזריטש בק"ב
German Name: 
נטע מעזריטש בק"ב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
נתן כ"ץ
German Name: 
נתן כ"ץ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
נתן פאצדם
German Name: 
נתן פאצדם
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
נתנאל בר"מ
German Name: 
נתנאל בר"מ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
דוד סמטור
German Name: 
דוד סמטור
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמואל סמטור
German Name: 
שמואל סמטור
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
סענדר סג"ל
German Name: 
סענדר סג"ל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
עזריאל בר"י
German Name: 
עזריאל בר"י
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
עזריאל ווירמש בפפ"ד
German Name: 
עזריאל ווירמש בפפ"ד
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
עקיבא איגי'
German Name: 
עקיבא איגי'
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
פייבש בר"מ כ"ץ בפפד"א
German Name: 
פייבש בר"מ כ"ץ בפפד"א
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
פייבש וויצנהויזן
German Name: 
פייבש וויצנהויזן
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
פילטא בהר"ר יוזל
German Name: 
פילטא בהר"ר יוזל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
אברהם פרידלענדר
German Name: 
אברהם פרידלענדר
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
פרענקל (פו"מ), ליב
German Name: 
פרענקל, ליב
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
מברעסלויא (דאקטר), צדוק
German Name: 
צדוק מברעסלויא
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
צדוק קינשבורג
German Name: 
צדוק קינשבורג
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ראובן בר"מ צילץ
German Name: 
ראובן בר"מ צילץ
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ראובן בר"ש
German Name: 
ראובן בר"ש
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
ראובן דרעזן
German Name: 
ראובן דרעזן
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
רפאל בר"ז
German Name: 
רפאל בר"ז
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
רפאל גלויגא
German Name: 
רפאל גלויגא
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שאול כהנא
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שואל בר"א בפפד"א
German Name: 
שואל בר"א בפפד"א
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שואל יפה
German Name: 
שואל יפה
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
ליפמן שטורם
German Name: 
ליפמן שטורם
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שלמה בר"ז
German Name: 
שלמה בר"ז
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שלמה פ"ל
German Name: 
שלמה פ"ל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שלמה צעדניק
German Name: 
שלמה צעדניק
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שלמה קארגא
German Name: 
שלמה קארגא
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שלמה קראנק
German Name: 
שלמה קראנק
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמואל בפרוישטאט
German Name: 
שמואל בפרוישטאט
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמואל בר"י
German Name: 
שמואל בר"י
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמואל בר"ש סג"ל
German Name: 
שמואל בר"ש סג"ל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמואל העלפט
German Name: 
שמואל העלפט
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמואל וואלף
German Name: 
שמואל וואלף
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמואל ווארבורג
German Name: 
שמואל ווארבורג
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמואל סטנאב
German Name: 
שמואל סטנאב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמואל פ"ד
German Name: 
שמואל פ"ד
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמואל פ"ל
German Name: 
שמואל פ"ל
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמואל פאלאק
German Name: 
שמואל פאלאק
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמואל פרנס דד"א
German Name: 
שמואל פרנס דד"א
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמואל שמעלקא ליב
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמחה לינטל
German Name: 
שמחה לינטל
Description of mentionee: 
Location city of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמעון פ"ל בק"ב
German Name: 
שמעון פ"ל בק"ב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמעון רוק מפ"ב
German Name: 
שמעון רוק מפ"ב
Description of mentionee: 
Hebrew Name: 
שמשון בה"ב
German Name: 
שמשון בה"ב
Description of mentionee: 
Textual models
Main textual models of the book: 
Notes: 

בראש הספר מופיע שיר מליצי המהלל את סטנוב ואת סיפרו

Target audience
Target audience
Target audience as described in the book: 
Preservation in the public consciousness
References: 

בהקדמת המחבר בספר משלי אגור: בעקבות משלי שלמה לאפרים דומורצקי
(ורשה, 1910), טוען דומורצקי כי הוא הולך בדרכו של יצחק סטנוב במשלי אסף, אך משליו כתובים בסגנון יפה מזה של משלי אסף.

Catalog numbers
National Library of Israel: 
S /31 V 4110
Bar-Ilan University Library: 
סטנ.מש תקמ"טC2
Tel-Aviv University Library: 
892.48 סטנ (359242)
References and bibliography
Secondary sources used by researchers: 

ורסס תש"ן ; פלאי 1988

Copy of book used: 

ספריית אוניברסיטת תל אביב: 892.48 סטנ (359242); (גדלים על פי עותק בתל אביב מהלמן: 892.48סטנ)

Studies about the book: 

אופק 1979; טורי, גדעון. תשנ"ג. "שימוש מושכל במשל משכילי: כריסטיאן פירכטגוט גלרט בספרות העברית". בתוך: נקודות מפנה בספרות העברית וזיקתן למגעים עם ספרויות אחרות. (עורכים) זיוה שמיר ואבנר הולצמן. תל אביב: מכון כץ, 86-75; Rezler-Bersohn, Nehama.1980.“Isaac Satanow: An epistome of the Era.” Leo Baeck Institut Year Book 25, 81-100.

Notes: 

Bibliography of the Hebrew Book

Book producers
Role(s) in book creation: 
Author
Prefaces
Number: 
1
Writer of preface: 
יוסף לוצאטו איש איטליא מדי התמהמתי פה לונדן